Domene og webhotell fra OnNet.no

MarkedslikevektI et marked, uten innblanding fra staten, vil produsentenes tilbud og markedets etterspørsel ved hjelp av prismekanismen bli koblet sammen til et likevekstpunkt.

Dette likevektpunktet kalles for markedslikevekt, og representerer krysningspunktet mellom selgerens og kjøperens verdioppfatning av en vare.

Punktet for markedslikevekt vil derfor alltid være der hvor etterspørsel- og tilbudskurven møtes. Dette er illustrert i grafen til venstre.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss