McClelands behovsteori


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler om Behov
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


David-McClellandDavid McClelland (1917-1998) utviklet en teori som sammenfatter Maslows behovshierarki til 3 sentrale menneskelige behov:

 • prestasjonsbehov
 • kontaktbehov
 • maktbehov

Et individ kan drives av en eller flere av disse behovene, men normalt er det ett behov som er dominant.

Individet som har et sterkt prestasjonsbehov er opptatt av å alltid levere et godt resultat, og liker å bli målt mot tidligere resultater for å prøve å overgå disse. Individet anser måloppnåelse som en belønning, og presterer best når utfordringene er størst mulig. Lave mål er tilsvarende demotiverende, da dette individet må ha noe å strekke seg etter for å ha en høyest mulig motivasjon for utføre oppgaven (Robbins & Judge, 2006).

Forskning viser at sterkt prestasjonsmotiverte individer også har en sterk indre motivasjon, i motsatt ende har individer med liten prestasjonsmotivasjon en tendens til å skylde på ytre faktorer når de lykkes, men på indre faktorer når de mislykkes (Kaufmann & Kaufmann, 1998).

Individer med et sterkt kontaktbehov er opptatt av å få anerkjennelse og aksept fra andre i sine omgivelser. De unngår konkurransepregede situasjoner og foretrekker samarbeid og samhold for å løse oppgaver (Kaufmann & Kaufmann, 1998).

Individer med høy maktmotivasjon liker situasjoner hvor de kan påvirke og utøve innflytelse på andre. Disse er mer konkurransepregede, og er veldig opptatt av prestisje og status (Kaufmann & Kaufmann, 1998).

Empiri viser at individer med utpreget prestasjonsbehov egner seg best til å løse prosjektoppgaver, snarere enn til å egne seg som ledere. Dette har noe med at de har et så sterkt fokus på eget arbeid, at de iblant kan glemme å påvirke andre til å yte godt samtidig.

Høyt maktbehov er ofte assosiert med ledelse, især om vedkommende samtidig har en lav grad av kontaktbehov, men de beste ledere er de som samtidig er i besittelse av høyt makthemning som hindrer at de misbruker makten sin på sosialt uønsket måte (Kaufmann & Kaufmann, 1998).

Kilde:

 • http://www.bi.edu/PageFiles/139283/Hvordan%20p%C3%A5virker%20transaksjons-%20og%20transformasjonsledelse%20motivasjonen%20til%20de%20ansatte%20i%20en%20varehandelsbedrift%20-Et%20studie%20av%20utvalgte%20lederstiler%20og%20deres%20p%C3%A5virkningskraft%20over%20motivasjonen%20til%20de%20som%20blir%20ledet.pdf

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Behov

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Maslows behovhierarkiERG-teorien (behovsteori) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Behov – målobjekt – ønske
 • Behov og dissonans
 • Maslows behovhierarki
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Motiv og sammenblanding av behov
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.