ERG-teorien (behovsteori)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 6 artikler om Behov
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


maslow-vs-erg teorien

ERG – teorien er en behovsteori som er først og fremst utviklet av Alderfer. ERG – teorien trekker Maslows behovsnivåer sammen til tre behovskategorier:

ERG – teorien sier:

  • Jo dårligere behovene på de ulike nivåene blir tilfredsstilt, desto sterkere blir ønsket om behovstilfredsstillelse for individet. Jo dårligere en person synes lønnen er, desto mer strever vedkommende etter bedre lønn.
  • Jo bedre de lavere behovnivåene blir tilfredsstilt, desto sterkere søker vi å tilfredsstille de høyere behovnivåene. Jo mer en person er tilfreds med sin lønn, desto mer strever vedkommende etter gode relasjoner, utfordringer o.l.
  • 3. Jo dårligere de høyere behovnivåene blir tilfredsstilt, desto sterkere strever individet etter behovstilfredsstillelse på lavere nivå. Opplever man arbeidet sitt som utviklende, skapende og betydningsfullt, vil man i sterkere grad begynne å jakte på bedre lønn, status o.l.

Ansetter en bedrift en person med høy utdannelse, stor kapasitet og karrièrelysten til denne personen ikke blir utnyttet, blir det høyeste behovnivået til personen ikke tilfredsstilt. Det kan i neste omgang føre til en «statusorientering». Dvs. at personen strever mer etter høyere lønn, firmabil og flotte kontorer enn etter å lytte etter ideer, drive lønnsomt og utvikle seg selv yrkesmessig.

Teorien antyder at hvis de ansatte gis mulighet til å påvirke sin egen arbeidssituasjon, til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter på en kreativ måte, vil de bli mindre motiverte for å kreve høyere lønn, status o.l. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver kan altså delvis kompensere for lav lønn.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Behov

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << McClelands behovsteoriMotiv og sammenblanding av behov >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Behov
  • Behov og dissonans
  • Maslows behovshierarki
  • McClelands behovsteori
  • ERG-teorien (behovsteori)
  • Motiv og sammenblanding av behov