Domene og webhotell fra OnNet.no

maslow-vs-erg teorien

Existence, Relatedness and Growth teorien, også bare kalt ERG – teorien, er en behovsteori som er først og fremst utviklet av Alderfer.

ERG – teorien trekker Maslows behovsnivåer sammen til tre behovskategorier:

Eksistens relaterte behov

Aldersfers første behovsklasse er eksistens relaterte behov (Existence), som tilsvarer de
grunnleggende behovene til Maslow. «Slike behov har til felles at de tilfredsstilles gjennom konkrete ting som mat og penger» (Brochs-Haukedal 2013,119). En viktig og grunnleggende del av eksistensbehovet er at det ofte involverer en vinn/tap-situasjon. En persons gevinst kan være en annens persons tap hvis ressursene er begrenset. For en medarbeider vil eksistensbehovene være i hovedsak dekket, da arbeidsgiver gjennom bedriften sørger for utbetaling av tilstrekkelig lønn og frynsegoder.

Relasjonsbehovene

Relasjonsbehovene har å gjøre med forhold og samhold til andre mennesker som har betydning for en. Disse behovene forbinder seg med trygghetsbehovene til Maslows behovsteori som handler om å være involvert i det sosiale miljø. Eksempelvis kan dette være kunder, kollegaer, sjefen, konkurrenter etc. Det at medarbeideren tar del i en sosial samhandling vil kunne oppfylle relasjonsbehovet.

Et viktig element i relasjonsbehovene er at det å tilfredsstille dem vanligvis ikke inneholder en vinne/ tape- situasjon slik som i eksistensrelaterte behov. Når en part har glede av et sosialt forhold til andre, så har motparten det også. Dette vil ifølge Aldersfers ERG- teori oppfattes som å være involvert i samhandling med det sosiale miljø og tilfredsstille relasjonsbehovet.

Vekstbehovene

Vekstbehovene har forbindelse med Maslows behov for selvaktualisering, men uten å være identisk.

ERG teoriens prinsipper

ERG – teorien sier:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.