Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 17 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


produkt

Før det er mulig å markedsføre noe må vi ha et produkt eller en tjeneste å markedsføre. Dette er opplagt.

Å ha et produkt eller tjeneste er imidlertid ikke nok. Vi må også være sikre på at produktet holder mål. Siden vi ikke kan påvirke basis- og det konkrete produktet må vi være sikker på at basis- og det konkrete produktet som skal markedsføres holder mål før det er noe vits å markedsføre det. Dette fordi markedskommunikasjon ikke kan redde et produkt som ikke holder mål, da et produkt med vesentlige mangler alltid vil skape misfornøyde kunder og negativ WOM. Aller helt bør basis- og det konkrete produktet ikke bare holde mål, men også ha klare konkurransefortrinn i forhold konkurrentenes konkrete produkt eller tjeneste. 

Krav til basis- og konkret produkt

I praksis betyr dette at virksomheten må ha et produkt eller tjeneste som:

 • dekker reelle behov og problemer kunden har og som de er enig i er verdt å bruke tid og penger på å løse.
 • har de egenskapene og funksjonene kundene forventer å finne på et slikt produkt eller tjeneste.
 • gir kundene de fordelene de forventer å få ved å kjøpe et produkt eller tjeneste med disse egenskapene og funksjonene.

For å avgjøre om virksomhetens produkt/tjeneste oppfyller disse kravene kreves det at vi plukker ut gode representanter for den «typiske kunden» vi ønsker å nå med markedsføringen. Deretter må vi gjennomfører en kvalitativ feltundersøkelse hvor vi gjennomfører en fokusgruppe eller dybdeintervjuer for å skaffe oss et bilde av hvordan de typiske kundene vurderer basis- og det konkrete produktet eller tjenesten.

Når vi føler å ha et bilde av hvordan de typiske kundene tenker må vi få bekreftet at vi har oppfattet kundens oppfattelse av virksomhetens basis- og konkrete produkt korrekt. For å gjøre dette må vi gjennomføre en survey hvor vi får innhentet kvantitative data som vi kan generalisere uten for stor feilmargin. 

For å skaffe oss et bilde av virksomhetens konkurransestyrke på disse måleparametrene bør vi samtidig inkludere de viktigste konkurrentene i denne surveyen og fremstille sluttresultatene vi kommer frem til i en dyktighet/viktighet matrise som viser virksomhetens konkurransestyrke i forhold til konkurrentene på de beslutningskriteriene som er viktige for kunden.

Viser denne markedsanalysen at basis- og det konkrete produkt eller tjeneste holder mål, kan vi begynne markedsplanleggingen og markedsinnsaten, forutsatt at vi har et salgs- og distribusjonsapparat med tilstrekkelig kapasitet til å kunne nå markedsmålet.

Viser derimot analysen at produktet eller tjenesten ikke oppfyller ovenstående krav, må vi først endre det konkrete produktet eller tjenesten slik at det får egenskaper, funksjoner og fordelene kundene krever og forventer før vi går videre. Dette krever innovasjon og er et arbeid som må skje i samarbeid med topp-ledelsen, produktsjefen, produktutviklerne, leverandørene og kundene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Kunden og kundeanalyseHelhetlig markedsføring og markedsplanlegging >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedsføring
  Markedsføring er å kartlegge mulighetene i markedet og legge forholdene til rette for at de riktige produktene blir fremstilt og etterspurt
  Digital markedsføring
  Digital markedsføring er en samlebetegnelse for alle former for bruk av digital teknologi i markedsføringssammenheng.
  AMSTAK og RIKE modellen
  Modeller som prøver å forklare hvilke aoppgaver markedsføringbegrepet omfatter og hva som er formålet
  Salgs- og distribusjonsapparat
  Virksomheten må ha et salgs- og distribusjonsapparat som har kapasiteten som kreves for at det skal være mulig å nå virksomhetens overordnede markedsmål.
  Salgsorientert markedsføring
  Å være salgsorientert ikke er ensbetydende med å være pågående og uærlig, det betyr først og fremst at salg blir høyt verdsatt og sett på som viktig for å oppnå økt lønnsomhet
  Samfunnsorientering markedsføring
  For markedsorienterte bedrifter på 2000-tallet er det nødvendig å framstå som ansvarlige samfunnsaktører, noe som resulterte i samfunnsmarkedsføring.
  Nisjemarkedsføring
  Foruten disse hovedretningene innenfor markedsføringen som jeg allerede har vært inne på finnes det en rekke nisjeretninger innenfor markedsføringsteorien som det er viktig å være klar over
  Markedsavdelingen
  Markedsavdelingen er en samlebetegnelse for virksomhetens markedsføringsapparat. I større virksomheten er dette en egen avdeling som ledes av markedsjefen
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.