Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 17 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


produkt

Før det er mulig å markedsføre noe må vi ha et produkt eller en tjeneste å markedsføre. Dette er opplagt.

Å ha et produkt eller tjeneste er imidlertid ikke nok. Vi må også være sikre på at produktet holder mål. Siden vi ikke kan påvirke basis- og det konkrete produktet må vi være sikker på at basis- og det konkrete produktet som skal markedsføres holder mål før det er noe vits å markedsføre det. Dette fordi markedskommunikasjon ikke kan redde et produkt som ikke holder mål, da et produkt med vesentlige mangler alltid vil skape misfornøyde kunder og negativ WOM. Aller helt bør basis- og det konkrete produktet ikke bare holde mål, men også ha klare konkurransefortrinn i forhold konkurrentenes konkrete produkt eller tjeneste. 

Krav til basis- og konkret produkt

I praksis betyr dette at virksomheten må ha et produkt eller tjeneste som:

 • dekker reelle behov og problemer kunden har og som de er enig i er verdt å bruke tid og penger på å løse.
 • har de egenskapene og funksjonene kundene forventer å finne på et slikt produkt eller tjeneste.
 • gir kundene de fordelene de forventer å få ved å kjøpe et produkt eller tjeneste med disse egenskapene og funksjonene.

For å avgjøre om virksomhetens produkt/tjeneste oppfyller disse kravene kreves det at vi plukker ut gode representanter for den «typiske kunden» vi ønsker å nå med markedsføringen. Deretter må vi gjennomfører en kvalitativ feltundersøkelse hvor vi gjennomfører en fokusgruppe eller dybdeintervjuer for å skaffe oss et bilde av hvordan de typiske kundene vurderer basis- og det konkrete produktet eller tjenesten.

Når vi føler å ha et bilde av hvordan de typiske kundene tenker må vi få bekreftet at vi har oppfattet kundens oppfattelse av virksomhetens basis- og konkrete produkt korrekt. For å gjøre dette må vi gjennomføre en survey hvor vi får innhentet kvantitative data som vi kan generalisere uten for stor feilmargin. 

For å skaffe oss et bilde av virksomhetens konkurransestyrke på disse måleparametrene bør vi samtidig inkludere de viktigste konkurrentene i denne surveyen og fremstille sluttresultatene vi kommer frem til i en dyktighet/viktighet matrise som viser virksomhetens konkurransestyrke i forhold til konkurrentene på de beslutningskriteriene som er viktige for kunden.

Viser denne markedsanalysen at basis- og det konkrete produkt eller tjeneste holder mål, kan vi begynne markedsplanleggingen og markedsinnsaten, forutsatt at vi har et salgs- og distribusjonsapparat med tilstrekkelig kapasitet til å kunne nå markedsmålet.

Viser derimot analysen at produktet eller tjenesten ikke oppfyller ovenstående krav, må vi først endre det konkrete produktet eller tjenesten slik at det får egenskaper, funksjoner og fordelene kundene krever og forventer før vi går videre. Dette krever innovasjon og er et arbeid som må skje i samarbeid med topp-ledelsen, produktsjefen, produktutviklerne, leverandørene og kundene.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kunden og kundeanalyseHelhetlig markedsføring og markedsplanlegging >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.