Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 3 av 10 artikler om Teknisk analyse

trend

Trend er det viktigste konseptet i teknisk analyse, og brukes for å definere den generelle retningen på en markedsbevegelse for ulike tidsperioder. Målet er å identifisre trendene slik at vi kan handle med dem, istedenfor mot dem.

Trendtyper

En trend kan gå:

 • oppover, prisene tar seg opp, markedstrendene på vei opp
 • nedover, prisene faller, markedstrendene på vei ned
 • sideveis/horisontalt, dette kalles “flatt marked” eller “trendløst“, markedet har ingen tydelige trender

Trendlengder

En trend i enhver retning kan klassifiseres i henhold til lengden

 • Kortsiktig trend, den varer vanligvis ikke mer enn tre uker
 • Mellomlang trend, den varer vanligvis et sted mellom 3 uker og flere måneder
 • Langsiktig trend eller hovedtrend, den anses å vare i et år eller mer. Den er sammensatt av flere mellomlange trender som ofte bevege seg mot retningen av hovedtrenden

Trendlinjer

En trendlinje er en enkel diagramteknikk som består av å koble sammen betydelige høyder (topper) eller betydelig bunner (bølgedaler) til å representere utviklingen i markedet. Disse linjene brukes til å tydelig vise trenden og også hjelpe til å identifisere av trendreverseringer.

En trendlinje kan klassifiseres som:

 • Stigende trendlinje
 • Fallende trendlinje
 • Sideveis trendlinje

På diagrammet nedenfor kan du se et eksempel på en langsiktig, oppadgående trend i EUR/USD, sammen med en stigende trendlinje.

upward-trend

Kanaler

Trenden settes normal vet bruk av lineær regresjon og prediksjonsintervall. Visuelt danner dette en trendkanal. Trendkanalen indikerer det rom aksjen mest sannsynligvis vil bevege seg i for gitt tidsperiode. Et brudd gjennom trendlinjene vil indikere en retningsendring.

En priskanal er et tillegg av to parallelle trendlinjer som fungerer som sterke støtte- og motstandsområder. Én trendlinje kobler sammen en rekke prishøyder, mens den andre kobler sammen en rekke nedturer. En kanal kan helle oppover, nedover eller sideveis. Tradere forventer at gitte verdipapirer eller valutaer skal omsettes mellom de to støtte- og motstandsnivåene før de bryter ut av ett av nivåene. De brukte kanallinjer til å utpeke hvor de skulle plassere “take profit-orden” og “stop loss-ordren“.

Nedenfor ser du et diagram med en oppadgående kanal i S&P 500-indeksen.

techindSNP

Som med de fleste tekniske indikatorer skal et brudd gjennom trendlinjen være på minst 3% eller over flere tidsperiode (dager). Dersom en ikke kan definere en trend gjennom en matematisk tilnærming bør en bruke begrepet tendens.

Konsolidering/pullback

Konsolidering er det som skjer i aksjetrender når en aksje får en periode hvor den går i motsatt retning av trenden. F.eks: i en stigende trend vil det være perioder der aksjen går noe tilbake eller sidelengs. Dette kalles en konsolidering.

Et annet ord som er litt i samme gate er “pullback”. Man ser ofte at ordet “Pullback” brukes for og om en konsolidering, men forskjellen i hovedsak at pullbacket er mye større/raskere enn en konsolidering. En konsolidering er mer nærmest en pause.

En konsolidering kan finne sted uansett tidshorisont (timer, dager, uker osv).

konsolidering_pullback

Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Dow – TeoriDiagrammer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse
 • Dow – Teori
 • Trend
 • Diagrammer
 • Støtte og motstand
 • Kontinuitetsmønstre
 • Matematiske handelsindikatorer
 • Fibonacci-analyse og Elliott-bølgeteori
 • Formasjoner
 • Volum og volumanalyse