Lightspeed webhotell
    Denne artikkelen er del 5 av 10 artikler om Dataanalyse

Protokoll

En observasjonsprotokoll, er en bok eller et kodeskjema som registrerer stikkprøve-verdiene i den rekkefølgen de blir observert eller registrert av intervjueren. Ordningsobservatorier er en fellesbetegnelse vi bruker på måten vi ordner en stikkprøve på.

Protokoll = nedtegning i historisk rekkefølge


rekkefolgeOrdnet rekkefølge

Siden observasjonsprotokollen gir oss et uoversiktlig bilde av stikkprøven, må observasjonene systematiseres på en eller annen måte for at det skal være mulig for oss å danne oss et inntrykk av stikkprøven. Den enkleste formen for systematisering, er å ordne tallene fra den laveste til den høyeste verdien.

Transkribering

«Transkribere» kommer fra latin av trans- og scribere “skrive”, og betyr å omskrive eller
overføre tekst til noe annet (transkribere). I forskning innebærer transkribering å skrive alle lydopptakene ut som tekst, for det er viktig at «all datainnsamling må dokumenteres».

Det finnes flere måter å gjøre dette på. Den enkleste måten er å sitere hele intervjuet ordrett og gjøre alt om til tekst, slik at det er nedtegnet alle «kunstpauser», sukk, kremt, spørrende blikk, sekunder med stillhet og latter. Det gjøres av to grunner.

Det ene for å ha mest autentisk og korrekt bilde med riktige data når analyseringen og fortolkningen skal foretas, og for det andre – å styrke troverdigheten. For å sikre og bevare anonymitet til informantene bør alt nedtegnes på bokmål, slik at dialekten ikke avslører hvem som uttaler seg.

For å være sikker på å få all informasjon ut som tekst, bør transkriberingen utføres samme
dag som intervjuene er gjort. Da har intervjusettingen vært friskt i minne, og erindret eventuelle stemninger og følelser som ble fanget opp under gjennomføringen av intervjuet.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Dataanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kategorisering, koding og indekseringsspråkSynkron og diakron analyse >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Dataanalyse
  • Arbeidsmodell for dataanalysen
  • Den analytiske vitenskaplige metode
  • Kategorisering, koding og indekseringsspråk
  • Observasjonsprotokoll og transkribering
  • Synkron og diakron analyse
  • Analyseteknikker for dataanalysen
  • Hypoteseprøving
  • Fenomenologisk hermeneutisk analyse
  • Den hermeneutiske spiral