Domene og webhotell fra OnNet.no

Danner vårt selvbilde, verdigrunnlag, grunnholdninger og styrer vår adferd

Få forhold virker så mye inn på adferden som familien. Omfattende studier viser at den primære familiegruppen har den mest grunnleggende innflytelsen på vårt selvbilde, verdigrunnlag, holdninger, preferanser og forbrukeratferd.

Siden vi tilbringer store deler av døgnet sammen med vår familie og andre primærgrupper, f.eks. venner og arbeidskolleger, påvirker familien og referansegruppene både hvordan beslutningene tas og på hvilke beslutninger som tas. Dette fordi en av våre største frykter er å skuffe dem slik at de reagerer med sanksjoner (sosial straff) som en reaksjon på vår atferd. De vi ønsker er å bli belønnet, få beundring, status, anerkjennelse og respekt fra vår familie og referansegrupper. Få ting gjør oss lykkeligere enn det. Familien og referansegruppene har derfor ekstremt stor makt over våre beslutninger og atferd. 

Det er først og fremst i primærgruppene, og da spesielt i familien, at vi tilegner oss sosiale ferdigheter som setter oss i stand til å kommunisere med andre.

Familien bestemmes av tilhørighet – ikke av fortjeneste

“Du kan velge dine venner, men ikke din familie”

Den amerikanske sosiologen Parsons (1902 – 1979) mente at familien står i en særklasse fordi relasjonene mellom medlemmene er bestemt av tilhørighet isteden for av fortjeneste. Barn mottar kjærlighet og beundring ganske enkelt fordi de er barn av bestemte foreldre. Andre steder må de gjøre seg fortjent til respekt og kjærlighet gjennom det de utretter.

Fellesnevneren i en familie er “felles gener og historie” som vi får overlevert av våre foreldre og forbedre. Vi har alle også ett innebygd “mors” og “fars” instinkt som gjør at det raskt utvikles et følelsesmessig bånd mellom “mor/far” og “barn” som er så sterkt at det omtrent er ubrytelig, uansett hva som skjer mellom dem.   

Foreldrene fungerer som et forbilde for vår egen familie

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss