Hjem 2019

Arkiver

Renhold

Renhold er en viktig støtteaktivitet i enhver virksomhet. Statistisk sett utgjør renhold og energi omtrent 25% av driftsutgiftene for en eiendom

Støv

Forekomst av støv tilhører det atmosfæriske miljøet, og kan til en viss grad knyttes til det estetiske miljøet fordi støv og smuss normalt ikke hører hjemme i en fremstilling av et innbydende interiør.

Tepper

Tepper er en oppsamlingsplass for ulike forurensninger; dyreflass, middrester, pollen, matrester, bakterier, bakterierester, støv og partikler.

Fremkommelighet

Fremkommelighet er hvorvidt renholder med tralle og/eller maskinelt utstyr kan bevege seg i bygget uten unødvendige hinder

Renholdsvennlighet

Med renholdsvennlighet menes hvor lett objekter og overflater lar seg rengjøre og vedlikeholde.

Hvor tilgjengelig er flaten?

Å unngå støvdepot er viktig. Eksempler på typiske støvdepot er åpne hyller, toppen av frittstående garderobeskap, vinduskarmer i glassvegger som går over flere plan og eksponerte ventilasjonskanaler.

Trapper

Trapper som er plassert i hovedfartsårer i et bygg er kritiske for renholdere av to grunner;

Utforming av inngangsparti

Et riktig utformet inngangsparti kan bidra til en reduksjon i renholdskostnadene på 10-15 %. Samtidig som det er virksomhetens ansikt utad.

Rom for renholdsfunksjonen

Renholdsrommet er et viktig arbeidsrom for renholderen. Et dårlig utformet renholdsrom gir begrensinger m.h.t. hvilke muligheter renholder har.

Rengjøringsmaskiner og maskinelt renhold

Maskinelt renhold er det hjelpemiddelet som sammen med mopp, har i bidratt til å øke effektiviteten på renholdet mest med tanke på renholdstid per m².