Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 10 artikler om Renhold

tepperBruk av teppegulv er blitt vanlig i kontorlandskap med begrunnelse om at det demper trinnlyd. Teppeprodusenter fremsetter udokumenterte påstander om at nye typer moderne tepper ikke er en risikofaktor med tanke på inneklima. Arbeidstilsynet ved Jan Wilhelm Bakke (2008) har imidlertid oppsummert en rekke forskningsresultater som tilbakeviser slike påstander.

For det første viser fire ulike publikasjoner at tepper er en oppsamlingsplass for ulike forurensninger; dyreflass, middrester, pollen, matrester, bakterier, bakterierester, støv og partikler. I kombinasjon med fukt og for høy temperatur kan teppegulvet gi grobunn for «muggsopp, midd og annen mikrobiologi». For det andre vil tepper i likhet med støv suge til seg lukt, gasser og kjemiske stoffer, som de i ettertid kan avgi til inneluften.

Et teppe kamuflerer støv og smuss, og kan faktisk inneholde opptil en kilo smuss per m² før det vises på overflaten (Nilsen, 2012:17). Dette er teppeprodusentene klar over. Et eksempel er FDVdokumentasjon for teppeflis fra produsenten Interface. Den viser en beskrivelse av et omfattende og kostbart opplegg. Teppet, bestående av resirkulert nylon er en del av Scandinavian Collection og er av typen tuftet løkkeluv (4,8 mm) med Graphlex® baksidebelegg (Interface, 2014). Renholds- og vedlikeholdsanvisningen innebærer blant annet daglig teppebørstesuging (kraftigere enn vanlig støvsuger), flekkfjerning umiddelbart etter søling, rengjøring med bonemaskin, og periodisk dyprens med varmtvann. Beskrivelsen av «intenst renhold» er også medtatt i artikkelen fra Bakke. Dersom anvisningen skal følges til punkt og prikke ville renholdskostnadene bli veldig høye.

Erfaringen fra renholdsbransjen indikerer også at et slikt renholdsregime i realiteten ikke blir fulgt opp. Faktisk er det ofte slik at renholdsfrekvensen på gulv reduseres sammenlignet med en hard gulvtype; fra 2-5 g/uke til 1 g/uke. Dette gjøres med bakgrunn i at smusset ikke er visuelt synlig og at det er tyngre for renholder å jobbe med støvsuger eller teppebørstesuger enn med mopp. Erfaring tilsier også at vanlig støvsuger benyttes i stedet for teppebørstesuger.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/275184/2014_EVU_Masteroppgave_AashildStaverlokk.pdf
Du leser nå artikkelserien: Renhold

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << StøvFremkommelighet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Renhold
 • Støv
 • Tepper
 • Fremkommelighet
 • Renholdsvennlighet
 • Hvor tilgjengelig er flaten?
 • Trapper
 • Utforming av inngangsparti
 • Rom for renholdsfunksjonen
 • Rengjøringsmaskiner og maskinelt renhold
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.