Utforming av inngangsparti

    Denne artikkelen er del 8 av 10 artikler om Renhold

inngangspartiSom nevnt krever slitte materialer mer av renholder enn nye og glatte materialer. Smuss fra utemiljøet er en stor bidragsyter til slitasje på gulv. Det er derfor viktig å tilrettelegge for inngangsparti som effektivt stopper smusset før det dras videre inn i bygget.

Et riktig utformet inngangsparti kan bidra til en reduksjon i renholdskostnadene på 10-15 %.

Et inngangsparti er også på mange vis virksomhetens/institusjonens ansikt utad, og kan på denne måten være med å heve eller senke (første)inntrykket av denne.

Inngangspartiet kan naturlig deles inn i tre soner; utesone, sluse og innesonen. Og for å få et optimalt smussforebyggende inngangparti bør følgende forhold være tilstede i de ulike sonene (Nilsen, 2012).

Utesone

Et fast dekke av asfalt eller belegningsstein

 • Overdekning (baldakin eller forlenget tak) slik at regn og snø ikke faller rett ved døren. Minimum tre meter langt. ‐ Varmekabler i grunnen slik at fuktighet reduseres, spesielt på vinterstid. Varmekabler vil også redusere behovet for brøyting, strøing og salting i nærheten av inngangsdøren.
 • Oppbevaringssted for rengjøringsutstyr til uteområdet, for eksempel slanger og koster
 • Helling av fast dekke i riktig retning slik at fuktighet eller jord (for eksempel fra blomsterbed) ikke samles opp på feil sted eller spres.
 • Utesonen bør også ha en avskrapingsrist, som er lang nok til at publikum minimum må ta et par steg på den.
 • Sluk i rist, samt vannslange, for mulighet til å spyle området.

Sluse

Hensikten med å ha sluse/vindfang er å forhindre trekk i innesonen samt at løv etc. blåser inn i bygget. Dørene i slusen skal da helst ikke kunne åpnes samtidig. Det oppnås ved for eksempel bruk av rondell. I tillegg bør slusen ha varmekabler ”metallrist, åpen gummimatte på rist eller fibermatte på rist”, og ha en lengde på minimum to meter.

Innesone

I dette området skal en absorberende matte ta siste rest av smuss og fuktighet av skoene. Sonen bør være minimum to meter. Mange velger løse absorberende matter i denne sonen, ofte som en ”nødløsning” etter at bygg er tatt i bruk. En annen løsning er å ha fastmonterte matter som er nedfelt i gulvet. Dette hindrer snublekant og at mattene havner på steder der folk ikke tråkker på dem. Dessuten er det estetiske inntrykket også viktig i denne sammenhengen. Det finnes en rekke firmaer som tilbyr utleie og renhold av matter, både løse og fastmonterte.

Til sammen utgjør de tre sonene omlag 6-7 meter eller åtte-ti skritt. Hver sko skal med andre ord treffe underlaget fire-fem ganger. Dette reduserer inntråkket av smuss på en effektiv måte. Gulvene får mindre slitasje og renholdspersonalet får mindre smuss å frakte ut igjen. Noen inngangspartier kan mangle en av sonene, men likevel fungere hvis de to resterende sonene er utført godt over minimumskravene. Videre spiller det også en rolle inn hvilken himmelretning inngangspartiet vender og om vinden suser rundt hjørnene eller ikke.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/275184/2014_EVU_Masteroppgave_AashildStaverlokk.pdf
Du leser nå artikkelserien: Renhold

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << TrapperRom for renholdsfunksjonen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Renhold
 • Støv
 • Tepper
 • Fremkommelighet
 • Renholdsvennlighet
 • Hvor tilgjengelig er flaten?
 • Trapper
 • Utforming av inngangsparti
 • Rom for renholdsfunksjonen
 • Rengjøringsmaskiner og maskinelt renhold
 • Kjetil Sander

  Kjetil Sander

  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.