Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 7 av 10 artikler om Renhold

trapperTrapper som er plassert i hovedfartsårer i et bygg er kritiske for renholdere av to grunner;

For det første medfører stor trafikk stor slitasje og stort behov for både renhold og vedlikehold.

For det andre vil trappens utforming gjøre flatene uegnet for maskinelt renhold/vedlikehold.

Det finnes håndholdte trappeskurere, men de er ikke hyppig i bruk. Kanskje en av grunnene er at det er svært belastende for hender og holde en skuremaskin og samtidig utøve press mot underlaget for å oppnå ønsket resultat.

Det er derfor av avgjørende betydning hvilke gulvtype som velges i trapper og det viktigste punktet er at de er smussavvisende og slitesterke. Gode trappematerialer er skifer, flis og betong/terazzo.

I mindre trafikkerte trapper fungerer vinyl, linoleum og gummi også greit. Tregulv bør unngås i trapper.

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/275184/2014_EVU_Masteroppgave_AashildStaverlokk.pdf
Du leser nå artikkelserien: Renhold

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvor tilgjengelig er flaten?Utforming av inngangsparti >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Renhold
 • Støv
 • Tepper
 • Fremkommelighet
 • Renholdsvennlighet
 • Hvor tilgjengelig er flaten?
 • Trapper
 • Utforming av inngangsparti
 • Rom for renholdsfunksjonen
 • Rengjøringsmaskiner og maskinelt renhold
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.