Hjem Multivariat analyser

Multivariat analyser

Multivariat analyse

Teknikker vi benytter for å finne årsakssammenhenger mellom to variabler og nøyaktige forklaringer.

Multivariate metoder

Multivariate metoderEn kort beskrivelse av de vanligste multivariate metodene som brukes i forbindelse med markedsforskning

Multippel regresjon

Hvis det er en uavhengig variabel, kalles det for en enkel regresjon. Hvis det er to eller flere uavhengige variabler, kalles det for mulippel regresjon.

Diskriminantanalyse

En relevant analyseteknikk når den avhengige variabel er en kategorivariabel (nominal) og de uavhengige er metriske (intervall eller forholdstall), men forutsetter at variablene er dikotome.

Clusteranalyse

Clusteranalyse er egentlig ikke en metode, men en hel rekke forskjellige typer regneregler eller algoritmer.

Faktoranalyse

En samlebetegnelser for ulike multivariate statistiske metoder som går ut på å analysere avhengighets-forholdet mellom et stort antall variabler, for deretter å forklare deres felles underliggende dimensjoner