Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 13 av 37 artikler om Markedsplan

Markedsmål

Ett overordnet markedsmål er som allerede påpekt et alt for generelt mål til at det kan brukes i operativ markedsføring. Det overordnede markedsmålet må derfor brytes ned i flere mindre del-mål som tar for seg ulike delene av markedsføringens måloppnåelse.

Det finnes flere teorier om hvordan dette bør gjøres, men tar vi utgangspunkt i planleggingsmodellen til Systemanalytisk Verdiledelse bør vi starte med å sette opp tre overordnede mål for markedsføringen.


Overordnet markedsmål (resultatmål)

Det overordnede markedsmålet består av tre del-mål som alle er såkalte “resultatmål“. Det vil si:

“mål som forteller hvilke målbare, kvantitative målsetninger som skal nås”

Disse tre del-målene er:

 1. Omsetningsmål – Hvor høy skal omsetningen bli? Uttrykt i kroner, antall enheter eller begge deler. Omsetningen bør fordeles på nye og eksisterende kunder.
 2. Vekstmål – Hvor stor vekst eller tilbakegang forventes? Hvor vil veksten/tilbakegangen komme? Fordel veksten på nye og eksisterende kunder
 3. Lønnsomhetsmål – Hvilken lønnsomhet skal oppnås? (Inntekter – Kostnader = Lønnsomhet). Lønnsomhetsmålet støtter vekstmålet og skal sikre at vekst og lønnsomhet går hånd i hånd. Det er ikke vanskelig å oppnå stor vekst, hvis prisen dumpes, men settes prisen for mye ned går virksomheten samtidig konkurs, da de ikke får nok inntekter til å dekke sine kostnader. Vekst og lønnsomhet må derfor ses og vurderes ut i fra en helhetsbetraktning.

At vi relaterer markedsmålet til såvel omsetning, vekst og kostnader er viktig, da endringer i en av parametrene umiddelbart påvirker virksomhetens lønnsomhet. Lønnsomhetsmålene kan f.eks. uttrykkes i dekningsgrad eller dekningsbidrag, men dette er bare noen eksempler på lønnsomhetsparametre. 

Del-mål (prestasjonsmål)

Disse kvantitative resultatmålene må deretter støttes av ett sett “prestasjonsmål” som forteller hvilke prestasjoner som må oppnås for fire områder av markedsføringen for at virksomheten samlet sett skal nå sine resultatmål.

Disse fire del-målene (prestasjonsmålene) er:

 1. Omdømme mål
 2. Rekrutteringsmål
 3. Oppfølgingsmål
 4. Servicemål

Omdømme mål:

Omdømme målet angir:

Hvilken posisjon i målgruppens bevissthet skal virksomheten kapre eller befeste?

Omdømme målet og –strategien er et langsiktig mål og strategi som prøver å bygge opp virksomhetens ønskede posisjon i målgruppens bevissthet gjennom å følge den samme omdømme/posisjoneringstrategegien over flere år.

Omdømme målet har også mange andre navn, begreper som posisjoneringsmål og merkevaremål, er andre faguttrykk som betyr akkurat det samme.

Rekrutteringsmål:

Rekrutteringsmålet angir:

Hvor mange nye kunder skal virksomheten skaffe seg i planperioden?

Alle virksomheter, uansett hva de driver med, trenger nye kunder for å veie opp for dem som faller fra og for å oppnå vekst. Rekrutteringsmålet angir hvor mange nye kunder virksomheten trenger i tillegg til sine eksisterende kunder for å nå sitt markedsmål.

Servicemål:

Servicemålet angir:

Hvilken opplevelse en kunde skal få når de kommer i kontakt med virksomheten på en eller annen måte, med det mål å sørge for at alle kunder får det korrekte førsteinntrykket, blir behandlet og fulgt opp likt i alle situasjoner.

Servicemålet tar for seg servicedimensjonen som skaper ”sannhetens øyeblikk” i kundenes øyne og tar for seg hvordan dette inntrykket skal være og hvilke virkemidler som skal benyttes for å gi det ønskede inntrykket på en troverdig måte til alle kunder.

Oppfølging mål:

Oppfølging målet angir:

Hvor mye av omsetning vil komme fra de eksisterende kundene og hvilke overordnede mål gjelder for kundetilfredsheten og kundelojaliteten?

Å holde på de eksisterende kundene er minst like viktig som å skaffe seg nye. Dette fordi det igjennomsnitt koster fem ganger så mye å skaffe seg en ny kunde som å holde på en eksisterende.

Det er de eksisterende kundene som utgjør virksomhetens grunnmur. De må derfor følges opp og pleies med omhu slik at de forblir fornøyde og lojale kunder som alltid foretar sine tilleggskjøp, merkjøp og gjenkjøp hos deg.

Virkemiddelmål

For å realisere prestasjonsmålene som skal nå resultatmålene må vi benytte oss av ulike konkurransevirkemidler som vi setter sammen til en unik markedsførings-miks for hvert av disse fire prestasjonsområdene – Rekruttering – Omdømme – Service – Oppfølging.

I praksis betyr dette at vi utvikler fire separate markedsførings-mikser, en for hver av markedsføringsdimensjonene, som angir hvilke konkurransevirkemidler som skal brukes og hvordan de skal brukes og samordnes for å nå prestasjonsmålene.

For å kunne styre og kontrollere denne virkemiddelbruken må vi samtidig sette et konkret virkemiddelmål for hvert av virkemidlene vi tar sikte på å benytte i den planlagte markedsførings-miksen for markedsdimensjonen. 

Virkemiddelmålene er:

et kvalitative og kvantitative målsetninger for hvert av konkurransevirkemidlene i markedsførings-miksen til virksomheten.

Det vil si at vi setter opp et konkret kommunikasjonsmål, salgsmål, produksjonsmål, utviklings- og innovasjonsmål, distribusjons mål, service mål, pris mål og produkt mål for omdømme-, rekruttering-, service- og oppfølingdimensjonen som til slutt koordineres til en helhetlig strategi og markedsførings-miks som sikrer samsvar mellom hva virksomheten er, gjør og sier.

For dem som jobber med operativ markedsføring er disse virkemiddelmålene normalt de viktigste målsetningene, da de forteller dem hva som er formålet med jobben de skal gjøre.

markedsmål pyramide

Av disse fire markedsdimensjonene er omdømme- og servicedimensjonen de overordnede. Alle fire dimensjonene er imidlertid like essensielle og alle fire dimensjonene påvirker hverandre. Faktisk er de uløselig knyttet til hverandre.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << EkspansjonmatrisenMålkort (styringskort) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Kundeverdianalyse
 • Markedsplan modell
 • Målgruppe
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Markedsstrategi
 • Markedsstrategien – en forlengelse av forretningsstrategien
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Omdømmestrategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategi
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsessystem
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Salgskanal
 • Multikanalproblemet og multikanalkunder
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Kommunikasjonmiks
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen