Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 14 av 15 artikler om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

    Denne artikkelen er del 1 av 8 artikler om Komparativ analyse

Denne siden er flyttet til https://prostock.no/komparativ-analyse/

Du leser nå artikkelserien: Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Fundamental analyseRisiko og sårbarhetsanalyse (ROS) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Profilkart
 • Produktkart
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • SERVQUAL ( Service Quality Model)
 • SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)
 • Verdikjede
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • Regnskapanalyse
 • ABC analyse (kundeanalyse av lønnsomhet)
 • Fundamental analyse
 • Komparativ analyse og -verdsettelse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Du leser nå artikkelserien: Komparativ analyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Multippel analyse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Komparativ analyse og -verdsettelse
 • Multippel analyse
 • P/E -metoden (Price/Earning)
 • Yields
 • Pris/bok (P/B)
 • Pris/Salg (P/S)
 • Pris/Kontantstrøm (P/CF)
 • Enterprise Value-to-EBITDA
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.