Kategori: Emisjon

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Kursstabilisering

Kursstabilisering

Denne artikkelen er del 6 av 6 artikler i om Emisjon

Kursstabilisering er når tilrettelegger kjøper aksjer på nærmere angitte vilkår i en periode i etterkant av en børsnotering eller emisjon dersom kursen på aksjene synker i denne perioden for å opprettholde aksjekursen.

Les mer
aksjeflipping

Aksjeflipping

Denne artikkelen er del 5 av 5 artikler i om IPO

Med ”aksjeflipping” menes situasjonen der investorer som har blitt allokert aksjer i noteringsprosessen, umiddelbart selger disse så fort selskapet er blitt notert i markedet.

Les mer