McClelands behovsteori


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

David-McClellandDavid McClelland (1917-1998) utviklet en teori som sammenfatter Maslows behovshierarki til 3 sentrale menneskelige behov:

  • prestasjonsbehov
  • kontaktbehov
  • maktbehov

Et individ kan drives av en eller flere av disse behovene, men normalt er det ett behov som er dominant.

Individet som har et sterkt prestasjonsbehov er opptatt av å alltid levere et godt resultat, og liker å bli målt mot tidligere resultater for å prøve å overgå disse. Individet anser måloppnåelse som en belønning, og presterer best når utfordringene er størst mulig. Lave mål er tilsvarende demotiverende, da dette individet må ha noe å strekke seg etter for å ha en høyest mulig motivasjon for utføre oppgaven (Robbins & Judge, 2006).

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg