Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 5 artikler om Dekningspunktanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


kalkulasjonTil nå har vi tatt for oss analyser av kostnader. Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. enhet, og beregne dekningsbidrag og dekningsgrad. To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse.

Forutsetninger for DB og DG analysen

Til grunn for disse analysene ligger følgende forutsetninger:

 • de variable kostnadene er proporsjonale
 • de faste kostnadene virkelig er faste, dvs. uten sprang

Hva er dekningsbidrag?

Dekningsbidrag vil si:

hvor mye penger du har til å dekke dine faste kostnader + overskudd.

I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Hvordan beregne dekningsbidrag?

Beregning av dekningsbidrag er basert på tanken om at hvis salgsprisen på et produkt er høyere enn de variable kostnadene vil dette gi et positivt bidrag til å dekke virksomhetens faste kostnader. F.eks. husleie, regnskap, strøm og andre faste kostnader. Er dekningsbidraget større enn de faste kostnadene får man et overskudd som kan tas ut av eierne eller investeres i noe annet.

Vi får dermed disse definisjonene:

  Salgspris per enhet
– Variable enhetskostnader (inntakskost per enhet)
= Dekningsbidrag per enhet
  Total salgsinntekt
– Variable kostnader
= Samlet dekningsbidrag

Vi kan også foreta disse beregningene:

Samlet dekningsbidrag = Dekningsbidrag p.r. enhet * mengde 

I en produksjonsbedrift med direkte og indirekte kostnader vil dekningsbidraget kunne beregnes på følgende måte:

    Salgsinntekt
–  direkte materialkostnader
–  direkte lønnskostnader
–  indirekte variable kostnader
= Dekningsbidrag 

Driftsresultat

Deretter kan driftsresultatet beregnes slik:

  Dekningsbidrag
– Salgs- og administrasjonskostnader
– Avskrivninger og finanskostnader
= Driftsresultat 

Hvordan beregne dekningsgrad?

Dekningsgraden er et uttrykk for:

hvor stor del av salgsprisen p.r. enhet eller total salgsinntekt som blir igjen etter at de variable kostnadene er dekket.

Vi kan også si at dekningsgraden er:

 dekningsbidraget målt i forhold til inntekten.

Dekningsgraden kan måles i prosent av inntekten eller som et forholdstall. Begge metodene er vanlig i praksis.

Dekningsgraden beregnes i prosent slik:

Dekningsbidrag pr. enhet * 100
            Salgspris pr. enhet 

Eller slik:

Totalt dekningsbidrag * 100
Total salgsinntekt 

Dekningsgraden som forholdstall beregnes slik:

Dekningsbidrag pr. enhet
Salgspris pr. enhet 

Eller slik:

Totalt dekningsbidrag
Total salgsinntekt 

Vi kan nå foreta denne beregningen:

DB pr. enhet  = Inntekt pr.enhet * DG/100
Total DB          = Total inntekt * DG/100 

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  Dekningspunkt/ Break-even/nullpunktet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)
 • Dekningspunkt/ Break-even/nullpunktet
 • Risikomargin og dekningpunktanalyse
 • Dekningsdiagram
 • Dekningspunktanalyse ved flervareproduksjon
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Dekningspunkt/ Break-even/nullpunktet
  Den omsetningen som fører til at resultatet blir null. Det vil si at dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene.
  Risikomargin og dekningpunktanalyse
  Risikomarginen forteller oss hvor stor del av bedriftens omsetning som er overskudd/underskudd, og hvor mye salget kan falle før man taper penger.
  Dekningsdiagram
  Dekningdiagrammet viser dekningpunktanalysens nullpunkt (dekningspunkt) og risikomargin, samt hvilket dekningsbidrag og dekningsgrad kalkylen har.
  Dekningspunktanalyse ved flervareproduksjon
  Dersom bedriften produserer og selger flere produkter(flervalg produksjon) med felles faste kostnader, er det fremdeles mulig å foreta analyser etter dekningpunktmetoden. Forutsetningen er at produksj...
  Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
  Den eneste måten man kan øke sin lønnsomhet på er gjennom å øke sine inntekter og/eller redusere sine kostnader. Som oftest ønsker vi å gjøre begge deler. Dette krever kontinuerlige regnskapanalyser f...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.