Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Transformasjonsledelse er en ledelsesteori som fokuserer på fire dimensjoner (4-I`er) som en leder må beherske og kontinuerlig jobbe med å forbedre for å bli en god leder. Disse fire dimensjonene henger sammen og påvirker hverandre.

Transformasjonsledere er svært opptatt av å støtte de underordnede og å hjelpe dem til å få ut sitt potensial. Ifølge Bass må du ikke ha alle I-ene på plass, men hvis noen er til stede går man i retning av å være en transformasjonsleder.

Suksessen til en transformasjonsleder er ikke avhengig av hvor dyktig han eller hun er innenfor en av disse fire dimensjonene, men av summen av innsatsen innenfor alle fire dimensjonene.

transformasjonsledelse

4-Ièr

De fire dimensjonene innen transformasjonsledelse er:

  1. idealisert innflytelse – lederen skal være en inspirerende rollemodell for sine medarbeidere.
  2. inspirerende motivasjon – lederen skal inspirere medarbeiderne til å akseptere og strekke seg mot felles, utfordrende mål.
  3. individuell omtanke – lederen skaper en trygg og støttende kultur og felleskap gjennom å vise personlig respekt og vise oppmerksomhet ovenfor medarbeiderne sine.
  4. intellektuell stimulering – lederen skal oppfordre medarbeiderne sine til å være innovative og kreative for på den måten utvikle seg selv.

En leder behøver ikke å inneha alle de egenskapene som de fire I-ene beskriver, men dersom vedkommende innehar noen av dem vil han eller hun være på vei til å være en transformasjonsleder. Det er heller ikke slik at transformasjonsledelse alene sikrer effektiv ledelse, forskning viser at de beste lederne benytter både transaksjons og de klassiske ledelsestilene for oppnå suksess, men de legger hovedvekt på transformasjonsledelse mener mange.

De 4-Iène kan forklares slk:


Idealisert innflytelse (Karisma)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.