Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 5 artikler om Due Diligence

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

En teknisk due diligence er en gjennomgang av de tekniske sidene ved et selskap eller prosjekt.

Normalt gjennomføres en teknisk due diligence ikke som en selvstendig due diligence. Som regel inngår den som en del av en større due diligence, for eksempel i forbindelse med finansielle due diligence, når avtalen også inkluderer eiendom eller andre anleggsmidler.

Ved en teknisk Due diligence er formålet å identifisere mulige risikoer i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer og anleggsmidler, men slike due diligence benyttes også i forbindelse med situasjoner hvor man ønsker en systematisk gjennomgang av den tekniske og produserende delen av en virksomhet, i forbindelse med et fusjon eller oppkjøp.

En teknisk due diligence må derfor alltid tilpasses det aktuelle oppdrag, selv om man trygt kan si at tekniske due diligence normalt gjennomføres når man skal gjennomføre et oppkjøp og fusjoner med en virksomhet hvor driftsmidlene utgjør en sentral del av virksomheten. Selv om det nødvendigvis ikke trenger å være slik, gjennomføres de fleste tekniske due diligence i forbindelse med situasjoner hvor man skal kjøpe et eiendomsselskap eller en eiendom og lurer på hvilken teknisk stand eiendomsmassen er i.

Poenget med en teknisk due diligence er å fremskaffe en uavhengig tredjepartsvurdering av beregninger og teknologi i forbindelse med nye virksomheter og prosjekter.

Hva inneholder teknisk due diligence?

Teknisk due diligence vil typisk inneholde

 • En vurdering av bygningers tilstand og mulighet for fremtidig anvendelse.
 • En vurdering av investeringer og omkostninger til fremtidig vedlikehold.
 • Vurdering av tekniske installasjoner så vel i relasjon til nåværende samt fremtidig behov, inklusiv en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold.
 • En gjennomgang av lovmessige forhold, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen. Registrering av avvik fra lovverk.
 • Etter avtale med oppdragsgiver kan vi i tillegg utføre en miljømessig vurdering av eiendommen (EDD).
Du leser nå artikkelserien: Due Diligence

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Finansiell due diligenceKommersiell og operasjonell due diligence >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Due Diligence
 • Finansiell due diligence
 • Teknisk due diligence
 • Kommersiell og operasjonell due diligence
 • Juridisk due diligence
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.