Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Den vanligste formen for due diligence er en finansiell due diligence som går ut på å vurdere:

investeringsobjektets finansielle-, økonomiske- og skattemessige risiko for en lånegiver, investor, fusjonspartner eller oppkjøpskandidat.

Disse former for due diligence er normalt obligatorisk når man ønsker å hente inn lånekapital, skaffe nye investorer, selge eller fusjonere et selskap. De er også nødvendig i forbindelse med børsnotering (listing due diligence). I andre tilfeller inngår den finansielle due diligence som en av flere due diligence i forbindelse med et oppkjøp eller fusjon av to virksomheter.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss