Stikkord: interessent

Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Interessent , interessentanalyse og Interessentkart

Denne artikkelen er del 15 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 34 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler i om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 5 av 20 artikler i om Research fasen

Skal gi svar på: Hva gjør virksomheten, hvilke interessenter blir berørt av virksomheten, hvilken relasjoner finnes mellom dem og hvilken form for kommunikasjon krever dette?

Les mer