Hjem Forfattere Posts by Arvid Brandmo, Fagansvarlig Rekruttering IMPACT

Arvid Brandmo, Fagansvarlig Rekruttering IMPACT

Arvid Brandmo, Fagansvarlig Rekruttering IMPACT
2 POSTS 0 COMMENTS
Arvid kom til IMPACT høsten 1998 og var da med å starte opp forretningsområdet rekruttering i selskapet. Han har de påfølgende årene jobbet med rekruttering av spesialister og ledere. Arvid har erfaring fra SAS, Ambulansetjenesten i Oslo og Galleberg AS, hvor han de siste årene var opplærings- og rekrutteringsansvarlig. Arvid har spisskompetanse innen Search og er sertifisert bruker av testverktøyene Master Person Analyse (MPA), Master Competense Evaluation (ACE), Cut-e, Shapes og Views. Han er DNV GL Sertifisert Rekrutterer.