Strategisk ledelse

Filenamestrategisk-ledelse.pdf
Filesize9 MB
Version2,0
Date added11/03/2017
Downloaded857 times
CategoryForretningsutvikling, Planlegging
otw_grid_manager_content[]
tdc_dirty_content1
classic-editor-rememberclassic-editor
tdc_icon_fontsa:0:{}

Denne e-boken tar for seg strategisk ledelse generelt og går i detalj igjennom hva strategisk planlegging er og hvorfor dette er viktig.

For å sikre en felles forståelse av nøkkelbegrepene i all planlegging, enten vi snakker om strategisk-, markeds-, organisasjons- eller økonomisk planlegging,  starter vi med et generelt planleggingskapittel som tar for seg hva ”Mål – Strategi – Taktikk” er og hvilke krav som stilles til begrepene. Sidene disse  begrepene benyttes i all planlegging kommer dette kapittelet før kapitelet om hva strategisk ledelse  er.

I kapitlet om strategisk ledelse går vi igjennom begrepet og hvorfor strategisk ledelse er viktig for alle virksomheter, før vi avslutter med Mintzberg`s 10 strategiske skoler som forklarer mangfoldet i forståelsen av og bruken av begrepet strategisk ledelse.

I kapittelet om strategisk planlegging tar vi ikke bare for oss betydningen av begrepet og hvorfor strategiisk planlegging er nødvendig, men vi tar også for oss hva som gjør denne form for planlegging vanskelig og hvordan denne planleggingen bør legges opp for å få suksess med den.

Siden all strategisk planlegging går ut på å skape og opprettholde varige konkurransefortrinn har vi skrevet et eget kapittel om hva konkurransefortrinn er, hva som skaper dem, sammen med en gjennomgang av de vanlige analyse-verktøyene og teoriene på området. Det samme ressonementet gjelder vekst som også er en nødvendighet for alle virksomheter for å kunne overleve over tid.

Dernest går vi igjennom hva som bør inngå i forretningsplanen som danner vrksomhetens langsiktige kurs og hvilke valg som må gjøres underveis under hvert enkelt punkt i modellen for forretningsplanen vi presenterer.

Se innholdsfortegnelsen for en fullstendig oversikt.

Version:2.0
Publisert dato:Januar 2017
Antall sider:442 sider
Format: PDF
Skrevet av:Kjetil Sander