Artikkelserier

Hva er en artikkelserie?

En artikkelserie er en serie med artikler som er organisert som en pedagogisk og logisk oppbygd lærebok om det emne artikkelserien omhandler.

Dette betyr at den neste artikkelen i serien bygger videre på forrige artikkel, slik at du får en “rød tråd” gjennom læringen og en helhetsforståelse av emnet.

Hvor finner jeg artikkelseriene?

Artikkelseriene finner du ved å klikke på toppmeny valget “Serier“. I tillegg finner du en drop-down meny under fanen “Artikkelserier” på alle våre artikkelsider. Her kan du velge hvilke av våre snart 300 artikkelserier du ønsker oversikt over.

Hvordan ser jeg at en artikkel er en del av en artikkelserie?

Hvis en artikkel inngår i en artikkelserie vil du se en lyseblå stripe øverst på siden med teksten “Denne artikkelen er del X av X artikler om (artikkelserie)“. Som du ser av eksemplet over slutter denne teksten med navnet på artikkelserien. Klikker du på dette navnet (“behov” i bilde over) får du opp alle artiklene som inngår i denne artikkelserien. Artikkelserien presenteres synkende. Dvs. at den første artikkelen i artikkelserien presenteres først i artikkeloversikten, mens den siste artikkelen presenteres til slutt i artikkeloversikten.

Klikk her på den første artikkelen i oversikten for å lese den første artikkelen i artikkelserien.

Navigasjon – frem og tilbake i artikkelserien

I bunnen av hver artikkelserie finner du link til neste og forrige artikkel i artikkelserien, slik at det er enkelt for deg å bla deg frem og tilbake i artikkelseriene (se eksemplet under)

neste-forrige

Hvordan ser jeg hvilke andre artikler som inngår i serien?

Under frem og tilbake knappene finner du en oversikt over de andre artiklene i denne artikkelserien. Den artikkelen du leser for øyeblikket er ikke linken, mens de andre har en link som du kan klikke på for å gå direkte til artikkelen.

Hvordan bruke eStudie?

Klikk på en av linkene under for å lære mer om hvordan du bruker våre: