Artikkelserier

For at du skal kunne lese artiklene til eStudie.no som en lærebok har vi organisert artiklene i pedagogisk og logisk oppbygde artikkelserier, hvor neste artikkel bygger videre på forrige artikkel. På den måten får du en “rød tråd” gjennom læringen og en helhetsforståelse av emnet.

Hvordan ser jeg at en artikkel er en del av en artikkelserie?

Hvis en artikkel inngår i en artikkelserie vil du se en lyseblå stripe øverst på siden med teksten “Denne artikkelen er del X av X artikler om (artikkelserie). Som du ser av eksemplet over slutter denne teksten med navnet på artikkelserien. Klikker du på dette artikkelserie navnet får du opp alle artiklene som inngår i denne serien. Klikk her på den første artikkelen i oversikten for å lese den første artikkelen i artikkelserien.

Ved å klikke på serienavnet som står overstå på alle sidene artikkelserien får du opp en side med en oversikt over alle artiklene i den valgte artikkelkategorien. Artikkelserien presenteres synkende. Dvs. at den første artikkelen i artikkelserien presenteres først i artikkeloversikten, mens den siste artikkelen presenteres til slutt i artikkeloversikten.


Navigasjon – frem og tilbake i artikkelserien

I bunnen av hver artikkelserie finner du link til neste og forrige artikkel i artikkelserien, slik at det er enkelt for deg å bla deg frem og tilbake i artikkelseriene (se eksemplet under)

neste-forrige

Hvordan ser jeg hvilke andre artikler som inngår i serien?

Under frem og tilbake knappene finner du en oversikt over de andre artiklene i denne artikkelserien. Den artikkelen du leser for øyeblikket er ikke linken, mens de andre har en link som du kan klikke på for å gå direkte til artikkelen.


Klikk på en av bildene under for mer info om bruken

[sb_image_oxi id=”1″][sb_image_oxi id=”4″]
[sb_image_oxi id=”2″][sb_image_oxi id=”5″]
[sb_image_oxi id=”3″]