Artikkelkategorier

Hva er en artikkel kategori?

En artikkel kategori er en gruppe artikler som er organisert i en mappe. Denne mappen kan så være delt opp i underkategorier med flere fagartikler. Underkategoriene er naturlige fagemner som hører naturlig under kategorinavnet. Artiklene i kategoriene er ikke organisert i en logisk rekkefølge, hvor første artikkel i kategorien er første artikkel i en større lærebok (artikkelserie), slik artikkelseriene er.


Hvor finner jeg artikkel kategoriene?

Du finner en oversikt over artikkel kategoriene ved å klikke på toppmeny valget “Artikler“. I tillegg finner du i høyre sidebar en drop-down meny hvor alle artikkel kategoriene er listet. 

I tillegg finner du en en visuell presentasjon av mappestrukturen, med tilhørende underkategorier og artikler under dropdown menyen. 

Klikker du på en av hovedfanene åpnes fanen og viser alle underkategorier og artikler i den valgte kategorien.

Ved å klikke på en av fanene navnene etter at fanene er åpnet får du opp en side som viser alle artiklene i kategorien. Dette er den enkleste og raskeste måten å skaffe seg oversikt over alle artiklene i en bestemt kategori.

Ved å velge en av artikkel kategoriene får du en oversikt over hvilke artikler som inngår i kategorien. I tillegg kan du foreta fritekst søk for å finne bestemte artikler du leter etter.

Les mer om: