ØKONOMI

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdene økonomi.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Økonomi

wp-content/uploads/rente.jpg

Avkastningskrav

En artikkelserie om hvordan du går frem til å beregne korrekt avkastningkrav til din investering og verdivurdering. Vet du ikke hvilket avkastningkrav du skal stille til investeringen er det også umulig å avgjøre om du skal gjøre den eller ikke. Avkastningkravet er ikke bare viktig når du skal gjøre en investering, men også når du skal gjøre en mengde andre økonomiske beregninger.


/wp-content/uploads/budsjett1.jpg

Budsjettering

Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe?

I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.


/wp-content/uploads/komparativ-analyse-300x167.png

Dekningspunktanalyse

Hva er en dekningspunktanalyse, hva inngår i den og hvordan gå frem for å gjennomføre en dekningspunktanalyse. I denne serien finner du svarene.


/wp-content/uploads/finans-valuta.jpg

Finans- og pengepolitikk

Hva er finans- og pengepolitikk? I denne artikkelserien går vi igjennom disse to essensielle begrepene i samfunnsøkonomien og hvilken betydning denne politikken har på økonomien.


wp-content/uploads/finans-valuta-300x208.jpg

Finansiering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.


wp-content/uploads/penger1.jpg

Inntekter

Hva er en inntekt, hvilke former for inntekter finnes, hvordan beregne inntekten osv. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om inntekt i økonomiske sammenhenger.


wp-content/uploads/investeringskalkyle-300x169.jpg

Investeringanalyse

En investeringanalyse er en analyse vi gjennomfører når vi ønsker å investere i noe. F.eks. når vi ønsker å skaffe oss verdipapirer eller nye varige driftsmidler som biler, bygninger og maskiner.


wp-content/uploads/regnskapsanalyse-300x66.png

Kalkulasjon

En serie som går igjennom hvordan vi skal gå frem for å kalkulere noe. Spesielt viktig når vi skal investere, analysere i og budsjettere noe.


/wp-content/uploads/inkasso.jpg

Kostander

Hva er en kostnad? Hvilke former for kostnader finnes? Hvordan beregne dem? I denne artikkelserien gir vi deg svarene på disse viktige spørsmålene.


/wp-content/uploads/logistikk-300x97.jpg

Logistikk

Hva er logistikk, hva inngår i begrepet, hvilke logistikk former finnes og hvordan legge opp en effektiv logistikk?


/wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

Markedsøkonomiens historiske utvikling

I denne artikkelserien går vi igjennom markedsøkonomiens historiske utvikling fra oldtiden og frem til idag.


/wp-content/uploads/regnskap1-300x250.jpg

Nasjonalregnskapet

Hva er et nasjonalregnskap, hva forteller nasjonalregnskapet oss og hvordan bruke dette regnskapet?

I denne artikkelserien går vi igjennom disse spørsmålene.


wp-content/uploads/penger1.jpg

Norsk økonomi

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan den norske økonomien har utviklet seg fra 1800-tallet og frem til årtusenskifte.


/wp-content/uploads/okonomisk-tenking-300x185.jpg

Organisering av økonomien

I denne artikkelserien ser vi på hvordan det er mulig å organisere økonomien og hvilke fordeler og ulemper disse organisasjonsformene har.


/wp-content/uploads/2013/12/pris26.jpg

Pris- og inntektspolitikk

I denne artikkelserien går vi igjennom hva pris- og inntektspolitikk er og hvordan denne politikken brukes innen samfunnsøkonomien
.


/wp-content/uploads/situasjonsanalyse.png

Prognosering

Hva er en prognose, hvordan lage en prognose og hvor stor tillit kan vi ha til dem? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/regnskapsplikt.jpg

Regnskap

Hva er et regnskap, hvilke typer regnskap finnes, hvilke regler gjelder og hvordan gå frem for å lage et? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på noe av dette.


/wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

Regnskapsanalyse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en regnskapsanalyse er og hvilke ulike former for regnskapsanalyser som finnes.


/wp-content/uploads/budsjett.jpg

Salgsbudsjettet

En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.


/wp-content/uploads/fundamental-verdsettelse-1-300x124.gif

Verdsettelse av nettsted

En artikkelserie som ser på hvordan vi kan verdsette ett nettsted.


/wp-content/uploads/verdsettelse1-300x115.gif

Verdsettelse av selskap

En artikkelserie som forklarer ulike teknikker vi kan benytte oss for å verdsette et selskap.


/wp-content/uploads/penge-kredit-politikk.jpg

Økonomisk politikk

Hva er økonomisk politikk og hvordan påvirke den? I denne artikkelserien går vi kort igjennom mekanismene som gjelder for økonomisk politikk, og da med utgangspunkt i det norske politiske systemet.