ØKONOMI

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdene økonomi.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Økonomi

Avkastningskrav

wp-content/uploads/rente.jpg

En artikkelserie om hvordan du går frem til å beregne korrekt avkastningkrav til din investering og verdivurdering. Vet du ikke hvilket avkastningkrav du skal stille til investeringen er det også umulig å avgjøre om du skal gjøre den eller ikke. Avkastningkravet er ikke bare viktig når du skal gjøre en investering, men også når du skal gjøre en mengde andre økonomiske beregninger.

Antall artikler: 6 artikler


Budsjettering

/wp-content/uploads/budsjett1.jpg

Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe?

I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.

Antall artikler: 18 artikler


Dekningspunktanalyse

/wp-content/uploads/komparativ-analyse-300x167.png

Hva er en dekningspunktanalyse, hva inngår i den og hvordan gå frem for å gjennomføre en dekningspunktanalyse. I denne serien finner du svarene.

Antall artikler: 5 artikler


Finans- og pengepolitikk

/wp-content/uploads/finans-valuta.jpg

Hva er finans- og pengepolitikk? I denne artikkelserien går vi igjennom disse to essensielle begrepene i samfunnsøkonomien og hvilken betydning denne politikken har på økonomien.

Antall artikler: 16 artikler


Finansiering

wp-content/uploads/finans-valuta-300x208.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.

Antall artikler: 34 artikler


Inntekt og lønnsomhet

wp-content/uploads/penger1.jpg

Hva er en inntekt, hvilke former for inntekter finnes, hvordan beregne inntekten osv. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om inntekt i økonomiske sammenhenger.

Antall artikler: 10 artikler


Investeringanalyse

wp-content/uploads/analyse.gif

En investeringanalyse er en analyse vi gjennomfører når vi ønsker å investere i noe. F.eks. når vi ønsker å skaffe oss verdipapirer eller nye varige driftsmidler som biler, bygninger og maskiner.

Antall artikler: 14 artikler


Kalkulasjon

wp-content/uploads/regnskapsanalyse-300x66.png

En serie som går igjennom hvordan vi skal gå frem for å kalkulere noe. Spesielt viktig når vi skal investere, analysere i og budsjettere noe.

Antall artikler: 16 artikler


Kostander

/wp-content/uploads/inkasso.jpg

Hva er en kostnad? Hvilke former for kostnader finnes? Hvordan beregne dem? I denne artikkelserien gir vi deg svarene på disse viktige spørsmålene.

Antall artikler: 19 artikler


Logistikk

/wp-content/uploads/logistikk-300x97.jpg

Hva er logistikk, hva inngår i begrepet, hvilke logistikk former finnes og hvordan legge opp en effektiv logistikk?

Antall artikler: 15 artikler


Markedsøkonomiens historiske utvikling

/wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom markedsøkonomiens historiske utvikling fra oldtiden og frem til idag.

Antall artikler: 51 artikler


Nasjonalregnskapet

/wp-content/uploads/regnskap1-300x250.jpg

Hva er et nasjonalregnskap, hva forteller nasjonalregnskapet oss og hvordan bruke dette regnskapet?

I denne artikkelserien går vi igjennom disse spørsmålene.

Antall artikler: 16 artikler


Norsk økonomi

wp-content/uploads/penger1.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan den norske økonomien har utviklet seg fra 1800-tallet og frem til årtusenskifte.

Antall artikler: 13 artikler


Organisering av økonomien

/wp-content/uploads/okonomisk-tenking-300x185.jpg

I denne artikkelserien ser vi på hvordan det er mulig å organisere økonomien og hvilke fordeler og ulemper disse organisasjonsformene har.

Antall artikler: 10 artikler


Personlig økonomi

wp-content/uploads/penger-1-300x168.gif

En artikkelserie som tar for seg hvordan man skal bygge opp og forvalte sin personlige økonomi for å sikre seg en stabil og trygg økonomisk fremtid.

Antall artikler: 22 artikler


Pris- og inntektspolitikk

/wp-content/uploads/2013/12/pris26.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom hva pris- og inntektspolitikk er og hvordan denne politikken brukes innen samfunnsøkonomien
.

Antall artikler: 8 artikler


Prognosering

/wp-content/uploads/situasjonsanalyse.png

Hva er en prognose, hvordan lage en prognose og hvor stor tillit kan vi ha til dem? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 10 artikler


Regnskap

/wp-content/uploads/regnskapsplikt.jpg

Hva er et regnskap, hvilke typer regnskap finnes, hvilke regler gjelder og hvordan gå frem for å lage et? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på noe av dette.

Antall artikler: 16 artikler


Regnskapsanalyse

/wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en regnskapsanalyse er og hvilke ulike former for regnskapsanalyser som finnes.

Antall artikler: 8 artikler


Salgsbudsjettet

/wp-content/uploads/budsjett.jpg

En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.

Antall artikler: 6 artikler


Verdsettelse av nettsted

/wp-content/uploads/fundamental-verdsettelse-1-300x124.gif

En artikkelserie som ser på hvordan vi kan verdsette ett nettsted.

Antall artikler: 7 artikler


Verdsettelse av selskap

/wp-content/uploads/verdsettelse1-300x115.gif

En artikkelserie som forklarer ulike teknikker vi kan benytte oss for å verdsette et selskap.

Antall artikler: 7 artikler


Økonomisk politikk

/wp-content/uploads/penge-kredit-politikk.jpg

Hva er økonomisk politikk og hvordan påvirke den? I denne artikkelserien går vi kort igjennom mekanismene som gjelder for økonomisk politikk, og da med utgangspunkt i det norske politiske systemet.

Antall artikler: 2 artikler