ØKONOMI

Artikkelserier knyttet til fagområdene økonomi. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Økonomi

    Avkastningskrav

En artikkelserie om hvordan du går frem til å beregne korrekt avkastningkrav til din investering og verdivurdering. Vet du ikke hvilket avkastningkrav du skal stille til investeringen er det også umulig å avgjøre om du skal gjøre den eller ikke. Avkastningkravet er ikke bare viktig når du skal gjøre en investering, men også når du skal gjøre en mengde andre økonomiske beregninger.

Antall artikler: 6 artikler


    Budsjettering

Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe?

I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.

Antall artikler: 18 artikler


    Dekningspunktanalyse

Hva er en dekningspunktanalyse, hva inngår i den og hvordan gå frem for å gjennomføre en dekningspunktanalyse. I denne serien finner du svarene.

Antall artikler: 5 artikler


    Finans- og pengepolitikk

Hva er finans- og pengepolitikk? I denne artikkelserien går vi igjennom disse to essensielle begrepene i samfunnsøkonomien og hvilken betydning denne politikken har på økonomien.

Antall artikler: 16 artikler


    Finansiering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.

Antall artikler: 34 artikler


    Inntekt og lønnsomhet

Hva er en inntekt, hvilke former for inntekter finnes, hvordan beregne inntekten osv. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om inntekt i økonomiske sammenhenger.

Antall artikler: 10 artikler


    Investeringanalyse

En investeringanalyse er en analyse vi gjennomfører når vi ønsker å investere i noe. F.eks. når vi ønsker å skaffe oss verdipapirer eller nye varige driftsmidler som biler, bygninger og maskiner.

Antall artikler: 14 artikler


    Kalkulasjon

En serie som går igjennom hvordan vi skal gå frem for å kalkulere noe. Spesielt viktig når vi skal investere, analysere i og budsjettere noe.

Antall artikler: 16 artikler


    Kostander

Hva er en kostnad? Hvilke former for kostnader finnes? Hvordan beregne dem? I denne artikkelserien gir vi deg svarene på disse viktige spørsmålene.

Antall artikler: 19 artikler


    Logistikk

Hva er logistikk, hva inngår i begrepet, hvilke logistikk former finnes og hvordan legge opp en effektiv logistikk?

Antall artikler: 15 artikler


    Markedsøkonomiens historiske utvikling

I denne artikkelserien går vi igjennom markedsøkonomiens historiske utvikling fra oldtiden og frem til idag.

Antall artikler: 51 artikler


    Nasjonalregnskapet

Hva er et nasjonalregnskap, hva forteller nasjonalregnskapet oss og hvordan bruke dette regnskapet?

I denne artikkelserien går vi igjennom disse spørsmålene.

Antall artikler: 15 artikler


    Norsk økonomi

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan den norske økonomien har utviklet seg fra 1800-tallet og frem til årtusenskifte.

Antall artikler: 14 artikler


    Organisering av økonomien

I denne artikkelserien ser vi på hvordan det er mulig å organisere økonomien og hvilke fordeler og ulemper disse organisasjonsformene har.

Antall artikler: 9 artikler


    Personlig økonomi

En artikkelserie som tar for seg hvordan man skal bygge opp og forvalte sin personlige økonomi for å sikre seg en stabil og trygg økonomisk fremtid.

Antall artikler: 21 artikler


    Pris- og inntektspolitikk

I denne artikkelserien går vi igjennom hva pris- og inntektspolitikk er og hvordan denne politikken brukes innen samfunnsøkonomien
.

Antall artikler: 8 artikler


    Prognosering

Hva er en prognose, hvordan lage en prognose og hvor stor tillit kan vi ha til dem? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 10 artikler


    Regnskap

Hva er et regnskap, hvilke typer regnskap finnes, hvilke regler gjelder og hvordan gå frem for å lage et? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på noe av dette.

Antall artikler: 17 artikler


    Regnskapsanalyse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en regnskapsanalyse er og hvilke ulike former for regnskapsanalyser som finnes.

Antall artikler: 8 artikler


    Salgsbudsjettet

En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.

Antall artikler: 6 artikler


    Verdsettelse av nettsted

En artikkelserie som ser på hvordan vi kan verdsette ett nettsted.

Antall artikler: 6 artikler


    Verdsettelse av selskap

En artikkelserie som forklarer ulike teknikker vi kan benytte oss for å verdsette et selskap.

Antall artikler: 7 artikler


    Økonomisk politikk

Hva er økonomisk politikk og hvordan påvirke den? I denne artikkelserien går vi kort igjennom mekanismene som gjelder for økonomisk politikk, og da med utgangspunkt i det norske politiske systemet.

Antall artikler: 2 artikler