ØKONOMI

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdene økonomi.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Økonomi

Avkastningskrav

wp-content/uploads/rente.jpg

En artikkelserie om hvordan du går frem til å beregne korrekt avkastningkrav til din investering og verdivurdering. Vet du ikke hvilket avkastningkrav du skal stille til investeringen er det også umulig å avgjøre om du skal gjøre den eller ikke. Avkastningkravet er ikke bare viktig når du skal gjøre en investering, men også når du skal gjøre en mengde andre økonomiske beregninger.


Budsjettering

/wp-content/uploads/budsjett1.jpg

Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe?

I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.


Dekningspunktanalyse

/wp-content/uploads/komparativ-analyse-300x167.png

Hva er en dekningspunktanalyse, hva inngår i den og hvordan gå frem for å gjennomføre en dekningspunktanalyse. I denne serien finner du svarene.


Finans- og pengepolitikk

/wp-content/uploads/finans-valuta.jpg

Hva er finans- og pengepolitikk? I denne artikkelserien går vi igjennom disse to essensielle begrepene i samfunnsøkonomien og hvilken betydning denne politikken har på økonomien.


Finansiering

wp-content/uploads/finans-valuta-300x208.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.


Inntekt og lønnsomhet

wp-content/uploads/penger1.jpg

Hva er en inntekt, hvilke former for inntekter finnes, hvordan beregne inntekten osv. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om inntekt i økonomiske sammenhenger.


InvesteringanalyseEn investeringanalyse er en analyse vi gjennomfører når vi ønsker å investere i noe. F.eks. når vi ønsker å skaffe oss verdipapirer eller nye varige driftsmidler som biler, bygninger og maskiner.


Kalkulasjon

wp-content/uploads/regnskapsanalyse-300x66.png

En serie som går igjennom hvordan vi skal gå frem for å kalkulere noe. Spesielt viktig når vi skal investere, analysere i og budsjettere noe.


Kostander

/wp-content/uploads/inkasso.jpg

Hva er en kostnad? Hvilke former for kostnader finnes? Hvordan beregne dem? I denne artikkelserien gir vi deg svarene på disse viktige spørsmålene.


Logistikk

/wp-content/uploads/logistikk-300x97.jpg

Hva er logistikk, hva inngår i begrepet, hvilke logistikk former finnes og hvordan legge opp en effektiv logistikk?


Markedsøkonomiens historiske utvikling

/wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom markedsøkonomiens historiske utvikling fra oldtiden og frem til idag.


Nasjonalregnskapet

/wp-content/uploads/regnskap1-300x250.jpg

Hva er et nasjonalregnskap, hva forteller nasjonalregnskapet oss og hvordan bruke dette regnskapet?

I denne artikkelserien går vi igjennom disse spørsmålene.


Norsk økonomi

wp-content/uploads/penger1.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan den norske økonomien har utviklet seg fra 1800-tallet og frem til årtusenskifte.


Organisering av økonomien

/wp-content/uploads/okonomisk-tenking-300x185.jpg

I denne artikkelserien ser vi på hvordan det er mulig å organisere økonomien og hvilke fordeler og ulemper disse organisasjonsformene har.


Pris- og inntektspolitikk

/wp-content/uploads/2013/12/pris26.jpg

I denne artikkelserien går vi igjennom hva pris- og inntektspolitikk er og hvordan denne politikken brukes innen samfunnsøkonomien
.


Prognosering

/wp-content/uploads/situasjonsanalyse.png

Hva er en prognose, hvordan lage en prognose og hvor stor tillit kan vi ha til dem? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


Regnskap

/wp-content/uploads/regnskapsplikt.jpg

Hva er et regnskap, hvilke typer regnskap finnes, hvilke regler gjelder og hvordan gå frem for å lage et? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på noe av dette.


Regnskapsanalyse

/wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en regnskapsanalyse er og hvilke ulike former for regnskapsanalyser som finnes.


Salgsbudsjettet

/wp-content/uploads/budsjett.jpg

En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.


Verdsettelse av nettsted

/wp-content/uploads/fundamental-verdsettelse-1-300x124.gif

En artikkelserie som ser på hvordan vi kan verdsette ett nettsted.


Verdsettelse av selskap

/wp-content/uploads/verdsettelse1-300x115.gif

En artikkelserie som forklarer ulike teknikker vi kan benytte oss for å verdsette et selskap.


Økonomisk politikk

/wp-content/uploads/penge-kredit-politikk.jpg

Hva er økonomisk politikk og hvordan påvirke den? I denne artikkelserien går vi kort igjennom mekanismene som gjelder for økonomisk politikk, og da med utgangspunkt i det norske politiske systemet.