Markedsstrategi

Markedsstrategiens oppgave er å angi hvordan man har tenkt å markedsføre verditilbudet for å nå markedmålet.