Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 4 av 8 artikler om Komparativ analyse

yield

En annen måte å betrakte P/E på er å ta inversverdien og multiplisere med 100. Du får da årlig avkastning i prosent, også kalt fortjeneste yield (E/P). I dette tilfellet blir dette:

1 / (P/E) x 100 = 1 / 15,2 x 100 = 6,8%.

Noe som betyr at investeringen i aksjen eller selskapet vil gi deg en årlig avkastning på 6,8%. For dem som er gode i prosentregning, så ser vi at en annen måte å regne ut dette på er: E/P x 100 = 303 / 4606 x 100 = 6,8%. Man kan også beregne prosent avkastning for enkeltaksjer som blir E/P x 100 = 3,75 / 57 x 100 = 6,8%.

Det fine med yields er at du kan sammenligne med andre typer investeringer. Anta at du kan få 4,5 % avkastning i banken, et selskap med P/E 20 vil ha en fortjeneste yield på 5 %, kun marginalt bedre enn banken. Om det er lønnsomt avhenger da av din forventing til fremtidig fortjenestevekst.

Du leser nå artikkelserien: Komparativ analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << P/E -metoden (Price/Earning)Pris/bok (P/B) >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Komparativ analyse og -verdsettelse
  • Multippel analyse
  • P/E -metoden (Price/Earning)
  • Yields
  • Pris/bok (P/B)
  • Pris/Salg (P/S)
  • Pris/Kontantstrøm (P/CF)
  • Enterprise Value-to-EBITDA