Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 3 av 5 artikler om Leie lokaler

De fleste næringslokaler leies ut på langsiktige leiekontrakter. Det vil si leiekontrakter med en varighet på minst 3 år. Får denne utleieren økonomiske problemer eller er av den mer useriøse typen, kan dette skape problemer som går ut over deg som leietaker. F.eks. kan du risikere å måtte bruke tid og krefter på frustrasjon og konflikter knyttet til vedlikehold eller andre forpliktelser som utleier ikke oppfyller. Selv om du har retten på din side og vinner frem til slutt vil slike tvister koste både tid og penger.

Dersom du ser en mulighet til en god avtale, men er usikker på om utleier kan tilby stabile leieforhold, kan det lønne seg å sjekke foretaket med et kredittopplysningsbyrå. Eventuelt kan du også kontakte Brønnøysundregistrene.

Ta også en prat med noen av de andre leietagerne til utleieren og/eller den forrige leietageren til lokalene du vurderer å leie. Spør om hvilken erfaringer de har hatt med utleierne. Det kan gi deg en god pekepinn på utleiers seriøsitet til deg som leietager.

Du leser nå artikkelserien: Leie lokaler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Minilager (lagerhotell) – en guideKontraktsforhandlinger >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Å leie lokaler
  • Minilager (lagerhotell) – en guide
  • Vurder utleier før du inngår leiekontrakten
  • Kontraktsforhandlinger
  • Praktisk gjennomføring av leie av lokaler