Vinningsoptimal produksjonsmengde


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 4 av 5 artikler om Inntekter
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 10 av 13 artikler om Kalkulasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Tidligere har jeg omtalt kostnadsoptimal produksjonsmengde, som er den produksjonsmengden som gir bedriften de laveste kostnadene. Vi skal nå se på hvilken produksjonsmengde som gir bedriften størst overskudd. Denne produksjonsmengden kalles for vinningsoptimal produksjonsmengde.

Den enkleste måten å finne denne produksjonsmengden er å fremstille kostnadene grafisk i et diagram.

Vinningsoptimal produksjonsmengde vil alltid være det punktet hvor DEK skjærer Priskurven (forutsatt at prisen er lik ved alle produksjonsmengdene. Varierer prisen legger vi DEI (Differenseenhetsinntekt) til grunn).

 

Vinningsoptimum er punktet hvor

 

DEK = PRIS/DEI

 

I tillegg har jeg tegnet inn nedre- og øvre dekningspunkt. Mellom disse to punktene tjener bedriften penger (går med overskudd). Utenom disse to punktene går bedriften med underskudd.

 

Dekningspunktene er punktene hvor

 

SEK = DEK

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Inntekter

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Grenseinntekt og differanseinntektInntekt- og lønnsomhetsanalyser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Inntekt
 • Bedriftens inntekter (næringsinntekt, omsetning, salg, profitt)
 • Grenseinntekt og differanseinntekt
 • Vinningsoptimal produksjonsmengde
 • Inntekt- og lønnsomhetsanalyser
 • Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kostnadoptimal produksjonsmengdeKalkulasjon i handelsbedrifter >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Tilleggskalkulasjon etter selvkostkalkulasjon
 • Bidragskalkulasjon
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (Activity Based Costing)