Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 15 av 26 artikler om Ledelse

Moderne ledere er opptatt av å skape en “lagånd”– dvs. bygge opp en stab som er entusiastiske og som arbeider sammen mot et felles avtalt mål.

En god lagånd kan skapes på mange måter. En viktig forutsetning er imidlertid at hver enkelt får være med på å sette opp målene de skal arbeide mot. Får de ikke lov til å være med i denne prosessen, vil målene lett bli oppfattet som noe som ikke angår dem, og resultatet blir at de ikke gjøre sitt beste for at målene skal gå i oppfyllelse. De vil, bevisst eller ubevisst, utvikle seg sine egne mål, og etter hvert vil de begynne å legge sine egne planer for å prøve å realisere sine personlige mål. Noe som fort kan resultere i katastrofale følger for organisasjonen som helhet.

I arbeidet med å skape en god «lagånd», vil lederens egen adferd være avgjørende. Lederens evne til å omgås mennesker på en likefrem, åpen og tillitsfull måte, vil danne utgangspunkt for lederens aksept og hans evne til å løse mellommenneskelige problemer i organisasjonen. En leders mulighet til å være effektiv er  derfor i stor grad avhengig av hans sosiale ferdigheter.

Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Top-down vs Bottom- up LedelseViktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i en organisasjon og hvordan løse dem?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.