Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 20 av 26 artikler om Ledelse

KroppsspråkOptimisme må ses i lys av pessimisme. Optimister er individer som forventer at positive ting vil skje, mens pessimister forventer det motsatte, altså at negative ting vil skje (Carver og Scheier:2005).

Positiv tenking kan læres!

Seligman sier at optimisme er noe som kan læres (Seligman:2006). Det har for eksempel vist seg at humor har en positiv effekt på immunforsvaret og bidrar til å redusere stress. Vi er ikke født positive eller negative. Vår innstilling er noe vi utvikler over tid og som dermed kan læres.


Positiv tenkning er smittsomt

Positive tanker skaper positivitet i hverdagen også på arbeidsplassen, mens negative tanker gjør det motsatte. Siden våre holdninger lett smitter over på dem som er rundt oss, blir det stadig viktigere for en ledere å skape positivitet på arbeidsplassen og fokusere på hvordan man kan få de ansatte til å ha en positiv innstilling til sitt arbeid, konkurransen, sine utfordringer og fremtiden.

De som lykkes med dette vil sannsynligvis være de som lykkes i dagens moderne kompetansesamfunn, tror stadig flere forskere og teoretikere.

Positiv tenking skaper mer innovative og effektive organisasjoner

Deres tese er at en organisasjon med positive ledere og et positivt tenkesett må antas skaper større trivsel og mer motiverte medarbeidere på arbeidsplassen, noe som igjen bidrar til økt effektivitet, bedre resultater, nyskapning og redusert fravær.

Den positive tenkingen har røtter tilbake til Platon. Et eksempel er filosofen Epicteus (år 55–135 før Kristus), som hevdet at «Det som bekymrer folk, er ikke så mye det som skjer, men hva de tenker om det som skjer». Et annet er Shakespeare (1516–1616) med sitt utsagn «Det finnes verken godt eller ondt, bortsett fra at tenkning gjør det slik». (Johannesen og & Olsen, 2008:25)

Positiv tenkning handler om hvordan vi tenker, hva vi sier, og hvordan vi forholder oss til omverden. En innstilling om at positiv tenking kan læres vil være med å bidra til optimisme, som igjen vil forsterke intuisjonen som kan anvendes i ulike kontekster og situasjoner.

Positiv tenking og utvikling av emosjonell kompetanse kan læres, men det kreves trening. Vi benytter mange timer til fysisk trening på ting vi trenger å kunne mestre i vår hverdag, men det fokuseres svært lite på mental trening.

Slå ned på negative utsagn og holdninger

For å kunne skape en positiv organisasjon med et positivt arbeidsmiljø kreves det at man aldri lar negative utsagn og holdninger få grobunn.

Som leder kreves det at du slår ned på all surmuling, negative utsagn og holdninger. Dette må selvfølgelig gjøres på en positiv måte. Humor er her et uunnværlig verktøy.

Snu det negative til noe positivt. Få vedkommende til å skjønne at det aldri er så galt at det ikke er noe godt i det. Finn det positive i situasjonen og fokuser heller på dette, fremfor å se det negative. Fremgang krever positiv tenkning slik at man ser mulighetene istedenfor truslene og farene som preger de negative personenes tenking.

Les også:

Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelserViktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i en organisasjon og hvordan løse dem?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.