Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 13 av 27 artikler om Spørreskjema design

vet-ikkeTre meningsmålingsinstituttene har undersøkt betydningen av å la “vet-ikke” være et svaralternativ på linje med de andre. Resultatene er hentet fra Statistikk og dataanalyse – Fred Wenstrøp (1994).

1500 mennesker ble spurt:

“Er De for eller mot at Norge setter ut fiskeyngel i havner for å sikre bestanden av enkelte fiskeslag ?”

Svarfordelingen var: For) 81% Mot) 2% Vet ikke) 17%

Denne problemstillingen var ny for de fleste, og 81% støttet derfor det de syntes hørtes positivt ut. Få er i mot, men 17% svarte likevel “vet-ikke” selv om dette ikke var eksplisitt tillatt. La oss se hva som skjer når vi gjør dette tillatt (Wenstøp -94):

1500 andre mennesker ble spurt:

“Er De for eller mot at Norge setter ut fiskeyngel i havet for å sikre bestanden av enkelte fiskeslag, eller har De ikke noe standpunkt i saken ?”.

Svarfordelingen var For) 71% Mot) 3% Vet ikke) 26%

Som man ser sank “For”-prosenten betydelig, mens “mot”-prosenten ble omtrent uforandret. Det betyr at det i den første “For”-prosenten skjulte seg anslagsvis 9% “Vet-ikkere”. Hva kan man så lære av dette ? Jo er folk usikre, støtter de det som på overflaten høres “riktig” ut.

Fraværet av “Vet-ikke” alternativet gir derfor responsskjevhet. Man bør derfor ta med “Vet-ikke” kategorien for å sikre seg mot at folk svarer på problemstillinger de ikke har kunnskap om, eller som de ikke har tatt standpunkt til.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmålBetydningen av eksempel i spørsmålstillingen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et spørreskjema?
 • Spørreskjema design
 • Databehovet avgjør spørsmålet
 • Intervjuform og spørreskjema design
 • Begrepsanalyse
 • Operasjonalisering
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørsmålstyper
 • Antall svaralternativer
 • Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjema
 • Ordbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design)
 • Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmål
 • Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”
 • Betydningen av eksempel i spørsmålstillingen
 • Idealet er objektive spørsmål (spørreskjema design)
 • Innholdet i hvert enkelt spørsmål
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming