agenturer.no

Alle variabler har ulike egenskaper og variabelens verdier forteller oss om hvilke variasjoner det er i egenskapene hos de ulike (utvalgs) enhetene. F.eks. kan variabelen kjønn kun ha to verdier – nemlig mann og kvinne, mens variabelen alder kan ha langt flere verdier f.eks. fra 1 – 80 år.

Når vi skal angi hvilke egenskaper og verdier en variabel kan ha, skiller vi vanligvis mellom verdier:

variabler-verdier

Dikotome variabler

Dikotome variabler er variabler som kan kun ha to verdier – f.eks. kjønn (Mann/kvinne).

Diskontinuerlige variabler

Diskontinuerlige variabler er variabler som bare kan inndeles i et bestemt (distinkte) antall verdier. F.eks. barn i en familie, fylker i Norge, land i verden og sivilstand for å nevne noe.

Kontinuerlige variabler

Kontinuerlige variabler er variabler som kan ha uendelig mange verdier. Eks. alder og inntekt.

Variabelens målenivå

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg