Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Alle variabler har ulike egenskaper og variabelens verdier forteller oss om hvilke variasjoner det er i egenskapene hos de ulike (utvalgs) enhetene. F.eks. kan variabelen kjønn kun ha to verdier – nemlig mann og kvinne, mens variabelen alder kan ha langt flere verdier f.eks. fra 1 – 80 år.

Når vi skal angi hvilke egenskaper og verdier en variabel kan ha, skiller vi vanligvis mellom verdier:

variabler-verdier

Dikotome variabler

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg