agenturer.no

En metode for å kunne generalisere resultatene

Når vi gjennomfører en undersøkelse er man som regel ikke først og fremst interessert i hva respondentene svarer, men hvor representative svarene deres er for hele populasjonen eller universet (målgruppen) de representerer.

Vi er med andre ord ute etter å kunne generalisere dataene som blir samlet inn.

Å generalisere vil si:

å trekke slutninger ut fra det innsamlede datamaterialet som gjelder langt flere enn de som var med i undersøkelsen.

Dette er selvfølgelig billigere og raskere, men også mindre pålitelig, enn å intervjue alle.

Annonse

Populasjon (teoretisk univers) og utvalgsramme (empirisk univers)

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg