Stadig større og raskere endringer

I de siste 10 årene har det kommet flere oppfinnelser (innovasjoner) enn i de foregående 10.000 årene.

Hvordan kan vi spå fremtiden?

Darwins evolusjonsteori lærte oss at alle levende organismer utvikler seg over tid gjennom prøving og læring, hvor de sterkeste genene for de ønskede egenskapene overlever.

Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?

Alle levende organismer utvikler seg over tid gjennom prøving og læring, hvor de sterkeste genene for de ønskede egenskapene overlever.

Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?

Ingen av ledelseteoriene er korrekte og ingen er feil. De inneholder alle deler av sannheten og vil gjøre seg gjeldende som den beste løsningen på problemet i ulike situasjoner.