Hvordan kan vi spå fremtiden?

Darwins evolusjonsteori lærte oss at alle levende organismer utvikler seg over tid gjennom prøving og læring, hvor de sterkeste genene for de ønskede egenskapene overlever.

Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?

Alle levende organismer utvikler seg over tid gjennom prøving og læring, hvor de sterkeste genene for de ønskede egenskapene overlever.

Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?

Ingen av ledelseteoriene er korrekte og ingen er feil. De inneholder alle deler av sannheten og vil gjøre seg gjeldende som den beste løsningen på problemet i ulike situasjoner.

Globale markeder med nye muligheter og trusler

Hvilke muligheter og trusler gir globaliseringen av verden for dagens virksomheter? I denne artikkelen ser jeg nærmere på nettopp dette.