agenturer.no

    Denne artikkelen er del 13 av 14 artikler om Forskningsdesign

Det neste steget i prosjektutformingen er utvalgsplanen. En plan som skal gi oss svar på fire grunnleggende viktige spørsmål:

1. Hvem er målgruppen for undersøkelsen (Utvalgsenhet)?

2. Hvor mange skal undersøkes (Utvalgsstørrelse)?

3. Hvordan skal utvalget treffes (Utvalgsmetode)?

4. Hvordan skal de utvalgte enheter nås (Utvalgsmedia)?

Utvalgsplanen og utvalgsproblematikken er beskrevet i et eget kapittel senere, og vil være avgjørende for valg av forskningsdesign og hvilke konklusjoner vi kan trekke på bakgrunn av undersøkelsen.

 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forskningsdesign

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DatainnsamlingsmetoderKrav til validitet og realibilitet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forskningsdesign
 • Eksplorerende design
 • Deskriptivt design
 • Kausalt design
 • Kvalitativ forskningsdesign
 • Fenomenologi og fenomenologisk design / analyse
 • Etnografisk design
 • Casestudie
 • Grounded theory
 • Hva avgjør valg av forskningsdesign?
 • Studienes databehov avgjør valg av forskningsdesign
 • Datainnsamlingsmetoder
 • Utarbeidelse av utvalgplan
 • Krav til validitet og realibilitet