Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 9 av 13 artikler om Aksjemarkedet

Unoterte aksjer er aksjer som ikke er børsnoterte. Det vil si aksjen ikke kan kjøpes eller selges via Oslo Børs. Dette markedet kalles populært for “gråmarkedet” eller OTC-listen.

Gråmarkedet kjennetegnes av av investorer som drømmer om en rask fortjeneste og selskaper som jakter på risikovillig kapital til nye prosjekter, Siden gråmarkedet ikke reguleres av de samme lovene og reglene som gjelder for Oslo Børs, kjennetegnes dette markedet ofte av selskaper som pumper aksjekursen opp i skyene basert på rykter, skryt og forventninger om fremtidig inntjening. Noe som ønsker investorens risiko vesentlig i forhold til å investere i en notert aksje.

OTC-listen administreres av Norges Fondsmeglerforbund (NFMF). Listen ble opprettet i 1999 med den hensikt å gjøre det lettere for investorer å handle i unoterte aksjer til mer ”markedsriktige kurser”, samt å ”vise markedet i sin alminnelighet et riktigere og bedre fundamentert kursbilde”. Måten systemet fungerer på er at dersom man ønsker å kjøpe/selge en aksje som er notert på listen tar man kontakt med et meglerforetak som er tilknyttet NFMF. Meglerforetaket legger deretter kjøps- og salgsinteressen inn i systemet, hvor den blir synlig for andre meglere. Dersom en annen megler har meldt inn en motsvarende ordre, kan disse to meglerne opprette kontakt og gjennomføre handelen. En viktig forskjell mellom OTClisten og Oslo Børs er at ingen av partene er pliktige til å gjennomføre handelen til den prisen som de meldte inn til systemet. I likhet med aksjer som er notert på Oslo Børs, er det mulig å få tilgang til kursinformasjon om OTC-aksjer slik at man kan følge med på aksjeprisens utvikling.

For at aksjene til et selskap skal kunne noteres på OTC-listen, kreves det at markedsverdien til selskapet er minst 20 millioner og at selskapets alder er minst ett år, i tillegg til at det skal være mer enn 50 eksterne aksjonærer. I motsetning til en notering på Oslo Børs, hvor selskapet selv sender inn en noteringssøknad til børsen, er det ved noteringer på OTC-listen meglerforetakene som på bakgrunn av sin kunnskap om markedet sender inn anmodning om notering til Fondsmeglerforbundet.

De viktigste forskjellene mellom noterte og unoterte aksjer kan oppsummeres slik:

 • Mangel på offentlig informasjon: Den viktigste forskjellen er at unoterte aksjer/selskaper ikke plikter å gi den samme offentlige informasjonen som børsnoterte selskaper. Unoterte selskaper må levere årsrapport til Brønnøysundregistrene, men sjelden kvartalsrapporter.
 • Ingen børsnoteringskrav: Noterte aksjer/selskaper må oppfylle en rekke formelle krav til selskapet, for eksempel informasjonsplikt og minimumsstørrelse. Slike krav stilles ikke til unoterte selskaper/aksjer.
 • Risiko: Unoterte aksjer regnes å gi langt større risiko ved investering. Mange unoterte selskaper er nye. Mange selger produkter og tjenester som ennå er under utvikling eller ikke har vært testet i markedet.
 • Exit-muligheter: Siden unoterte aksjer ikke er notert på Oslo Børs kan du ikke legge inn en salgsmelding via et meglerhus eller Internett megler den dagen du ønsker å selge aksjen. Dette kan gjøre det vanskelig å selge aksjen den dagen du ønsker å forlate aksjen, med mindre du selv finner kunden som ønsker å kjøpe aksjen du ønsker å selge. Noe de fleste ikke ønsker å gjøre.
Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Noterte aksjerDet internasjonale aksjemarkedet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Aksje
 • Aksjeselskap (AS)
 • Aksjekurs
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Det norske aksjemarkedet
 • Noterte aksjer
 • Unoterte aksjer
 • Det internasjonale aksjemarkedet
 • Børsen
 • Aksjeindeks
 • Investor relations