Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

På de fleste arbeidsplasser brukes en stor del av arbeidsdagen på møter, spesielt gjelder dette for lederne. Mange av disse møtene er i mange tilfeller strengt tatt ikke nødvendige, da møteformålet kan løses på andre møter. For å bli en effektiv leder gjelder det derfor å lære seg å skille mellom nødvendige og unødvendige møter, slik at man effektivt kan velge hvilke møter man ønsker å gå i og unngår å selv innkalle til unødvendige møter.

Dagens Perspektiv gir på sidene sine tre klassiske eksempler på unødvendige møter. Denne listen har vi utvidet med noen flere klassiske eksempler på unødvendige møter.

For å sjekke at folk gjør jobben sin

Ledere tror de trenger et møte hver uke eller hver dag for å få bekreftet at folk gjør jobben sin. Trenger du et møte for dette, har du antagelig et større problem. Er jobbmålene klare nok? Har du rett team for jobben? (Dagens Perspektiv)


For å dele informasjon

Hvis poenget bare er å få ut informasjon , vurder om e-post eller delingsverktøy som Google Docs kan bjøre jobben. Det er en del mennesker som kaller inn til møter fordi de antar at ingen leser noe av det de sender ut. Igjen – dette er et annet problem, og møter er ikke svaret (Dagens Perspektiv).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss