Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 20 av 23 artikler om Fusjon og oppkjøp

Stahl og Mendenhall (2005) viser til tillit som en av de viktigste verdiene som ofte blir rystet av et oppkjøp. Tillit er svært sentralt ved oppkjøp, da det er en prosess som rokker ved tryggheten i en organisasjon. Forskning viser at tillit er av betydning i alt fra å bedre ansattes forhold til leder, til å ruste selskapets evne til endring (ibid). Tillit er ofte en faktor som bidrar til å forbedre kvaliteten i ansattes arbeidsinnsats, trygghet, engasjement, deres evner til problemløsning og kommunikasjon.

Du leser nå artikkelserien: Fusjon og oppkjøp

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Deltakelse og eierskap i fusjons- og oppkjøpsprosessenHvordan prise en oppkjøp/fusjonkandidat korrekt? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fusjon og oppkjøp
 • Fusjon og oppkjøpsmotiv
 • Effekter av horisontale fusjoner og oppkjøp
 • Kompetanseoverføring og utnyttelse av intellektuell kapital
 • Synergieffekter
 • Verdsettelse av synergieffekter
 • Strategisk klaff – en forutsetning for en vellykket fusjon eller oppkjøp
 • Oppkjøpsstrategi
 • Faser i fusjonsprosesser
 • Hvordan finne gode fusjons- og oppkjøpskandidat?
 • Første kontakt med oppkjøpskandidaten eller fusjonspartneren
 • Forhandlingsfasen (kjøpsavgjørelse)
 • Integrasjonsfasen
 • Ledelse av fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Kritiske suksessfaktorer for oppkjøp
 • Oppgaveintegrasjon
 • Sosial og kulturell integrasjon
 • Allokering av posisjoner og funksjoner
 • Deltakelse og eierskap i fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Tillit – nøkkelen til suksess i fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Hvordan prise en oppkjøp/fusjonkandidat korrekt?
 • Oppgjørsform ved selskapsovertakelser
 • Negative konsekvenser ved oppkjøp og fusjoner
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.