Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Teoridelen i bacheloroppgaven legger det vitenskapelige grunnlaget for empirien du velger å henter inn for å belyse problemstillingen, og brukes for å avgjøre hvor godt den empirien stemmer overens med teoriens hypoteser.

Hva slags teori bør velges? 

Barcheloroppgavens utgangspunkt er alle teoriene du har lært gjennom de siste 3 årene. I tillegg forventes det at du selv finner de teoriene som er relevante for å belyse problemstillingen du har valgt og at du benytter dem i din besvarelse av oppgaven.

Hovedhensikten med teoriene er å bruke dem i analysen eller tolkningen av datamaterialet ditt. Trekk derfor ikke inn teorier du ikke bruker i oppgaven. Dette skaper falske forventninger hos leseren, og gir inntrykk av at du ikke har kommet i havn. Ta derfor kun for deg de teoriene du faktisk benytter. Forklar også hvorfor du benytter dem og hvordan du benytter dem for å besvare problemstillingen.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg