Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Teoridelen i bacheloroppgaven legger det vitenskapelige grunnlaget for empirien du velger å henter inn for å belyse problemstillingen, og brukes for å avgjøre hvor godt den empirien stemmer overens med teoriens hypoteser.

Hva slags teori bør velges? 

Barcheloroppgavens utgangspunkt er alle teoriene du har lært gjennom de siste 3 årene. I tillegg forventes det at du selv finner de teoriene som er relevante for å belyse problemstillingen du har valgt og at du benytter dem i din besvarelse av oppgaven.

Hovedhensikten med teoriene er å bruke dem i analysen eller tolkningen av datamaterialet ditt. Trekk derfor ikke inn teorier du ikke bruker i oppgaven. Dette skaper falske forventninger hos leseren, og gir inntrykk av at du ikke har kommet i havn. Ta derfor kun for deg de teoriene du faktisk benytter. Forklar også hvorfor du benytter dem og hvordan du benytter dem for å besvare problemstillingen.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss