Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 17 av 26 artikler om Kriseledelse

videokonferanse

Skal informasjonen spres raskt og ikke er av personlig art, kan man benytte telefonen eller en videokonferanse til å informere berørte parter og interessentene.

Dette er best om det bare er noen få som skal informeres, og om informasjonen ikke trenger å koordineres mellom flere ledere. En annen måte å bruke telefonen på, er ved å ha telefonkonferanser. Dette er spesielt aktuelt om grupper av ansatte på forskjellige geografiske steder trenger å informeres samtidig, og å ha mulighet til å stille spørsmål.

Om bedriften har ansatte spredt over store geografiske områder, kan det også være hensiktsmessig å benytte gratis telefonlinjer for å besvare ansattes spørsmål.

Om det som skal presenteres innebærer at man må se det, kan en videopresentasjon være en lettere, tryggere og rimeligere løsning, fremfor at alle må reise til stedet. Dette er også en mulighet for å gi en personlig beskjed fra toppsjefer eller administrerende leder, og benyttes for å illustrere og understreke viktige punkter.

Dersom virksomheten ønsker å kommunisere med bare ett medium og gi dem enerett i saken, kan man benytte telefonsamtaler eller møter ansikt til ansikt med skribenter eller redaktøren i det ønskede mediumitet. Dette gjør at det er mulig å få en mer dyptgående dekning av situasjonen, og selskapet får komme med bakgrunnsinformasjon.

Du leser nå artikkelserien: Kriseledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Personlige møter som kanal for krisekommunikasjonEgne nettsider som kanal for krisekommunikasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kriseledelse
 • Hva er en krise?
 • Krisehåndtering
 • Modell for kriseledelse
 • Utviklingen av informasjonssamfunnet
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Forebyggings- og beredskapsfasen
 • Kriseplan – ”Crisis management”
 • Kriseteam
 • Krisetrening
 • Krisekommunikasjon
 • Krisestrategier
 • Crisis and Emergency Risk Communication (CERC)
 • Hvordan ivareta omdømme i en krisesituasjon?
 • Krisekommunikasjon med nyhetsmedier
 • Personlige møter som kanal for krisekommunikasjon
 • Telefon/videopresentasjon som kanal for krisekommunikasjon
 • Egne nettsider som kanal for krisekommunikasjon
 • Radiokommunikasjon som kanal for krisekommunikasjon
 • Oppslagstavler/plakater som kanal for krisekommunikasjon
 • Pressemeldinger som kanal for krisekommunikasjon
 • Pressekonferanse som kanal for krisekommunikasjon
 • Sosiale medier i krisehåndtering
 • Nettchat/podcast som kanal for krisekommunikasjon
 • E-post som kanal for krisekommunikasjon
 • Videomontasje/bakgrunnsinformasjon som kanal ved krisekommunikasjon