Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

agenturer.no

virtuell-organisasjon

Dagens IKT teknologi åpnet opp for helt nye muligheter for organisering, koordinering og samarbeid som er uavhengig av både tid og sted. Det gjelder både innenfor og på tvers av tradisjonelle organisatoriske grenser. Fenomenet vi snakker om er virtuelle organisasjonsformer.

I denne artikkelen vil jeg se litt nærmere på hvilke åpenbare hindringer organisasjonen må overvinne og hva som er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes med å utvikle en virtuell organisasjon. 

Hva gjør organiseringen av virtuelle organisasjoner så vanskelig?

Grupper av mennesker med svært forskjellige bakgrunn som blir satt til å jobbe sammen i et team vil alltid skape problemer og utfordringer. I virtuelle organisasjoner og team er dette en enda større utfordring enn i vanlige organisasjoner og team hvor alle er samlet på ett sted.

”I-P-O”-perspektivet

i-p-o
Figur: Winter (2004)

Tar vi utgangspunkt i den tradisjonelle I-P-O (inputs-prosesser-outputs) modellen for
teamarbeid kan vi si at det som skiller modellen for virtuelle team og modellen for tradisjonelle team er at man i hovedkategoriene skiller mellom sosio-emosjonelle prosesser og oppgavebaserte prosesser. Det vil si at i virtuelle team er det vel så viktig å fokusere på den sosiale delen av samarbeidet, som den oppgaverelaterte. Dette fordi relasjonsbygging, tillit og samhold er spesielt viktig når man ikke arbeider sammen ansikt til ansikt.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Annonse: