Lightspeed webhotell

suksessgrensesnittet

Alle organisasjoner inneholder både en organisasjonsstruktur og informasjonssystemer som alle organisasjoner er avhengig av for å fungere. Grensesnittet mellom virksomhetens organisasjons- og informasjonstruktur kalles “suksessgrensesnittet“, da det er dette grensesnittet som avgjør virksomhetens fremtidige suksess når det gjelder å organisere virksomheten sin.

suksessgrensesnittet

Årsaken til at informasjonstrukturen er vel så viktig som organisasjonstrukturen skyldes at det er:

informasjonen organisasjonmedlemmene besitter og måten de bruker den på for å løse sine daglige utfordringer og problemer som til syvende og sist avgjør virksomhetens suksess, sammen med deres handlingsevne i forhold til denne informasjonen.

Som jeg var inne på i forbindelse med informasjon som kjerneprosess, er informasjonen limet som binder sammen organisasjonsstrukturen med menneskene og teknologien i virksomheten i en helhetlig verdiskapningprosess. Grensesnittet mellom virksomhetens organisasjons- og informasjonstruktur er derfor ekstremt viktig for virksomhetens effektivitet og verdiskapningevne. 

Det er en allment akseptert antagelse at det er teknologien som driver utviklingen av organisasjonstrukturen. Organisasjonsstrukturen må derfor ses i lys av teknologien virksomheten benyttet seg av når den ble innført. 

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg