Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Siden Systemanalytisk Verdiledelse prøver å bygge bro mellom de ulike ledelseteoriene som finnes for å komme frem til et helhetlig system som kan brukes i alle situasjoner for å styre og kontrollere virksomhetens strategi, ressursbruk, prosesser og aktiviteter bygger teorien på noen bærende styringsprinsipper. 

Med bærende styringsprinsipper menes:

“Prinsipper vi legger til grunn når vi skal bygge opp og benytte vårt styringssystem”

Bærende styringsprinsipper innenfor systemanalytisk verdiledelse er:

Generelle styringspringsipper

  • Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre
    Vi setter derfor opp mål for hva vi ønsker å oppnå og vi utvikler en struktur som koordinerer og styrer innsatsen til alle i organisasjonen mot et felles mål, vi delegerer ansvaret for oppgavene som skal utføres sammen med beslutningsmyndigheten som trengs for å gjøre jobben, samtidig som vi trener dem og motiverer dem til å gjøre en best mulig innsats for å nå målene de er satt til å nå.
  • Ledelse er situasjonsbestemt
    Vi kan derfor ikke benytte oss av de samme styringssystemene for å nå våre mål i alle situasjoner. Såvel ledelsestilen som styringssystemene vi benytter oss av må velges ut i fra situasjonen vi står ovenfor. 

Mål- og resultatstyring prinsipper

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg