Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 21 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Den strategiske kjernen kan deles opp i følgende kjerne komponenter:

Forretningsmål:

Forretningsmålet er det langsiktige målet for hele virksomheten, og støttes normalt av ulike del-mål som omhandler kritiske suksessfaktorer. Selve forretningsmålet bør deles opp i fire del-mål som tilsammen utgjør det overordnede forretningsmålet. Disse fire del-målene er:

 1. Selskapsverdi – målsetning for hvordan selskapsverdien skal utvikle seg
 2. Vekstmål – et mål som forteller hvor fort veksten vil komme og hvor den vil komme
 3. Omsetningmål – et mål som forteller hvordan omsetningen vil utvikle seg
 4. Lønnsomhetsmål – et mål som angir hvordan lønnsomheten vil utvikle seg.

Disse fire-delmålene utgjør forretningsmålet og må støttes av del-mål for hvert av de 6 perspektivene i systemet til Systemanalytisk Verdiledelse for å være ett komplett strategisk mål-hierarki for selskapet. Sørg bare for at alle målene som velges oppfyller kravene som stilles til et SMART mål. 

Forretningsstrategi:

Forretningsstrategien er en angivelse av hvilken strategi virksomheten skal følges for å nå sitt forretningsmål. En overordnet strategi for hele virksomheten som må støttes av en del-strategi for hvert av del-målene i forretningsplanen. Strategiens funksjon er å være kartet som viser veien til målet.

Forretningmodell:

Forretningmodellen angir hvordan virksomheten skal gå frem for å tjene penger på sitt verditilbud. 

Verditilbud:

Verditilbudet er en angivelse av hvilke kundeverdier virksomheten skaper for sine kunder og hvordan de skal oppleve disse kundeverdiene i forhold til de kundeverdiene konkurrentene kan tilby.

Ressurser:

Til slutt trenger vi også en angivelse av hvilke ressurser som skal brukes for å nå forretningsmålet. Dette er en overordnet ressurs- og økonomiplan som tar for seg ressursbruken og ressursforvaltningen i selskapet.

Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ForretninggrunnlagetForretningsmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen