Stadie i livssyklusen (Verditilbudets livssyklus)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 11 av 45 artikler om Markedsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Før det er mulig å velge målgruppe for markedsføringsinnsatsen og verditilbudet kreves det at du har det klart for deg hvor i produktets livssyklus verditilbudet befinner seg i. 

diffusjonsprosessen
Sammenhengen mellom diffisjons- og adopsjonsprosessen

I introduksjonsfasen er den riktige målgruppen innovatørene og tidlige brukere, mens tidlige brukere i kombinasjon med tidlig majoritet bør være målgruppen i vekst- og modingsfasen. I metnings- og tilbakegangfasen rettes oppmerksomheten mot sen majoritet og etternølerne som ennå ikke har tatt produktet og verditilbudet i bruk.

Å avgjøre hvor i livssyklusen et produkt befinner seg er ikke enkelt, da det er vanskelig å spå produktets levetid og den totale kunde/brukermassen fra et produkt blir lansert til det forsvinner fra markedet til fordel for et nytt produkt eller tjeneste. Trenden går imidlertid mot at produktets livssyklus blir stadig kortere på grunn av den store teknologiske utviklingen i samfunnet. 

Hvor raskt et produkt beveger seg fra en fase til neste fase i sin diffusjonsprosess er avhengig av adopsjonsprosessens spredningshastighet. Hvor fort produktet adopsjonsprosess vil skje er avhengig av en rekke faktorer som må vurderes i denne sammenheng. Når dette er sagt må det samtidig legges til at det er en rekke tiltak virksomheten selv kan iverksette for å fremskynde denne adopsjonsprosessen. Enhver ansvarlig markedfører bør derfor utvikle en klar strategi for hvordan virksomheten tar sikte på å stimulere adopsjonsprosessens spredningshastighet.

Markedsstrategien og prisen må tilpasses produktets livsyklus

Foruten at valg av målgruppe vil avgjøres av produktets livssyklus, vil virksomhetens markedsstrategi også måtte ta hensyn til produktets livssyklus. Dette fordi måten et verditilbud blir presentert på vil være vesentlig forskjellig for et produkt som skal lanseres i et marked, i forhold til et veletablert produkt eller et produkt som skal tas av markedet til neste år. 

Foruten at markedsstrategien må tilpasses produktets livssyklus må også prisstrategien også ta hensyn til diffusjonsprosessen, da prispolitikken for et introduksjons- og vekstprodukt er vesentlig annerledes enn for et modningprodukt eller et produkt som har kommet til høste-fasen, det vil si tilbakegangfasen.

Vekstmulighetene avgjøres av produktets livssyklus

Hvilken vekst det er mulig å oppnå er avhengig av verditilbudets posisjon i sin livssyklus, mens vekststrategien virksomheten velger avgjør hvor fort og hvor denne veksten vil komme. 

Mens vekstmålet angir hvor stor vekst virksomheten forventer, forteller vekststrategien hvordan veksten skal komme, f.eks. gjennom ekspansjon til nye markeder med eksisterende eller nye produkter, produktdifferensiering eller horisontal/vertikal integrasjon av verdikjedesystemet.

Når virksomheten skal velge målgruppe for sin markedsinnsats må virksomheten også ta hensyn til sitt vekstmål og sin vekststrategi, da dette strategiske valget i stor grad vil påvirke virksomhetens målgruppevalg og markedsstrategi.

Eksisterende verditilbud må erstattes før tilbakegangfasen

Ettersom vi vet at alle verditilbud har begrenset levetid, ihvertfall i sin opprinnelige form, er det ekstremt viktig at man tenker bevist på dette og planlegger utviklingen av fremtidens verditilbud i god tid før det eksisterende verditilbudet når tilbakegangfasen og må fases ut til fordel for et nytt produkt eller tjeneste for å opprettholde sin eksisterende kundemasse og oppnå fremtidig vekst.

Ideelt sett bør virksomheten lansere sitt nye verditilbud når det eksisterende verditilbudet når metningsfasen, slik at det nye verditilbudet er ferdig med den kostbare og tidkrevende introduksjonfasen og når vekstfasen, før virksomhetens eksisterende verditilbud når tilbakegangfasen og må erstattes med det nye verditilbudet som må overta ansvaret med å bringe virksomheten ny vekst og lønnsomhet. Dette krever at virksomheten holder et bevisst øye med hvor i livssyklusen alle deres produkter og tjenester er og at de utvikler en PIC-plan som angir hvordan virksomhetens skal utvikle sitt fremtidige verditilbud før det eksisterende når tilbakegangfasen. 

Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Målkort (styringskort)Markedsdefinisjon og markedsposisjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Markedsplan modell
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Stadie i livssyklusen (Verditilbudets livssyklus)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Segmenter markedet
 • Målgruppe
 • Markedsstrategi
 • Konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Kundestrategi
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Verditilbud
 • Kundeverdianalyse
 • Kundestrategi pyramiden
 • Omdømme strategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategien
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsesystemet
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Valg av salgskanal
 • Prisstrategi
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen