Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Grovt sett skiller vi mellom to forskjellige spørsmålstyper: Åpne og lukkede.

Når spørreskjemaet skal utformes vil det være en fordel å kombinere åpne og lukkede spørsmål. Er spørsmålet lukket, er det om å gjøre at alle tenkelige svaralternativer finnes. Ikke minst er det viktig at det er et svaralternativ som heter “vet ikke”. Har man ikke med dette svaralternativet, viser det seg at det påvirker den øvrige svarfordelingen og gyldigheten av undersøkelsen (Wenstøp -91).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss