Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 10 av 27 artikler om Spørreskjema design

Et intervju skal vanligvis dekke tre områder: Basis informasjon (det man ønsker respondenten skal uttale seg om), klassifisering informasjon (respondentens bakgrunnsvariabler) og identifikasjons informasjon (navn evt. stilling ved bedriftsintervju).

Når det gjelder spørsmålenes vanskelighetsgrad bør de følge en slik kurve:

Først bør respondenten varmes opp med noen relative enkle spørsmål, før de tyngre oppgavene som krever mer tankearbeid eller tillitsforhold blir presentert. Start oppvarmingen med å still noen åpne spørsmål.

Alfa Omega i denne sammenheng er det at du bygger opp spørsmålsrekkefølgen slik at spørsmålene får en logisk struktur (oppbygning). Erfaring viser at spørreskjemaer som ikke er logisk oppbygd lett virker forvirrende og irriterende.

Huske at åpningsspørsmålet er viktig fordi det skal fange opp respondentens interesse. Rekkefølgen på spørsmålene kan påvirke svarfordelingen. Særlig hvis det er mange spørsmål, vil en viss tretthetseffekt gjøre seg gjeldende (Halvorsen-93).

Erfaring viser at det lønner seg å stille klassifiseringsspørsmålene til slutt, da disse spørsmålene ofte er med på å trette respondenten ut. Ofte er det lønnsomt å strukturere intervjuet mer etter åpningsfasen og gå over til en eller annen form for lukkede spørsmål, dvs. spørsmål der respondenten kan velge mellom flere svar. Pass også på å beskriv overgangen fra ett emneområde til et annet.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Antall svaralternativerOrdbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et spørreskjema?
 • Spørreskjema design
 • Databehovet avgjør spørsmålet
 • Intervjuform og spørreskjema design
 • Begrepsanalyse
 • Operasjonalisering
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørsmålstyper
 • Antall svaralternativer
 • Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjema
 • Ordbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design)
 • Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmål
 • Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”
 • Betydningen av eksempel i spørsmålstillingen
 • Idealet er objektive spørsmål (spørreskjema design)
 • Innholdet i hvert enkelt spørsmål
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.