Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler om Fusjon og oppkjøp

Det er viktig i både forberedelsesfasen og integrasjonsfasen, at man husker på de menneskelige faktorene., da de spiller en nøkkelrolle i oppkjøp. Det hender alt for ofte i sammenslåinger at nesten all vekt legges på de strategiske og finansielle målene. Sosial integrasjon antas i den sammenhengen å være viktig for at man skal unngå kulturelle sammenstøt (Colman et. al., 2011). I oppkjøp henviser sosial integrasjon til aktiviteter forbundet med sosialisering og bevaring av de ansattes deltakelse i det oppkjøpte selskapet

Fubini et. al. (2007) tror at den tilnærmingen som fungerer best på integrasjonsutfordringen er å hele tiden legge innsatsen mot det som kalles ”the performance culture”.

The performance culture” er det avgjørende settet av holdninger og adferd som kreves for å skape verdi i det nye selskapet. Man bør ikke henge seg opp i kulturelle kontraster mellom selskapene som skal slå seg sammen, for dette fører til at man bevarer de to kulturelle identitetene selskapene hadde før sammenslåingen. Istedenfor skal man vektlegge felles verdier og holdninger, som er gunstig for selskapet. Det er ved å fokusere på ”the performance culture” man vil bli i stand til å skape synergier, og fokuset her vil også bidra til å lykkes med oppgaveintegrasjonen.

En metafor Stahl og Mendenhall (2005) viser til i forbindelse med integrering er ekteskap:”When values are not shared and understood by partners, it is difficult to blend two lives together” (s. 48). De viser at man må dele verdier og ha forståelse mellom partene for å lykkes med et ekteskap, hvor også evnen til å dele og forstå kommer frem.

Konflikt kan være nyttig eller destruktivt, alt etter hvordan det håndteres (Stahl og Mendenhall, 2005). For å løse konflikter på en konstruktiv måte som skaper synergier er det nødvendig og viktig med samarbeid. Det er derimot ikke lett med samarbeid dersom tillit, forståelse, respekt og aksept ikke ligger til grunn ved et oppkjøp, og måten man gjennomfører et oppkjøp på er derfor av stor betydning for oppnåelse av potensielle synergier.

Til slutt er det også viktig med dyp forståelse og interesse i nøkkelpersoner i det oppkjøpte firmaet. Dette skyldes at nøkkelpersoner ofte tenderer til å flytte til et annet selskap dersom deres fremtid i det nye firmaet ikke blir vektlagt i høy nok grad (Stahl og Mendenhall, 2005).

Det er viktig å være klar over at synergieffektene knyttet til sosial og kulturell integrasjon vil være av størst nytte for verdiskapingen i selskapet, dersom man allerede har lykkes med oppgaveintegrasjon. Kulturell toleranse og sensitivitet, som går ut på å kunne håndtere kulturelle ulikheter på sympatisk vis, er derimot likevel viktig for moral og produktivitet hos ansatte i det oppkjøpte selskapet (ibid). Det er derfor også nødvendig å ta hensyn til denne delen av integrasjonen, da forskning viser at kulturell sensitivitet kan øke sannsynlighet for strategisk integrasjon.

Du leser nå artikkelserien: Fusjon og oppkjøp

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << OppgaveintegrasjonAllokering av posisjoner og funksjoner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fusjon og oppkjøp
 • Fusjon og oppkjøpsmotiv
 • Effekter av horisontale fusjoner og oppkjøp
 • Kompetanseoverføring og utnyttelse av intellektuell kapital
 • Synergieffekter
 • Verdsettelse av synergieffekter
 • Strategisk klaff – en forutsetning for en vellykket fusjon eller oppkjøp
 • Oppkjøpsstrategi
 • Faser i fusjonsprosesser
 • Hvordan finne gode fusjons- og oppkjøpskandidat?
 • Første kontakt med oppkjøpskandidaten eller fusjonspartneren
 • Forhandlingsfasen (kjøpsavgjørelse)
 • Integrasjonsfasen
 • Ledelse av fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Kritiske suksessfaktorer for oppkjøp
 • Oppgaveintegrasjon
 • Sosial og kulturell integrasjon
 • Allokering av posisjoner og funksjoner
 • Deltakelse og eierskap i fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Tillit – nøkkelen til suksess i fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Hvordan prise en oppkjøp/fusjonkandidat korrekt?
 • Oppgjørsform ved selskapsovertakelser
 • Negative konsekvenser ved oppkjøp og fusjoner
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.